Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.3.2.2021.MM

  2021-02-24 14:13:13

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn od km 0+000,00 do km 971,50".

 • Obwieszczenie BI.6740.1.24.2021.AG

  2021-02-23 12:46:47

  Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) o docelowej obsadzie gospodarstwa do 80 DJP oraz budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę w zabudowie zagrodowej, lokalizowanych na działce o nr ewid. 73/1, położonej w obrębie gruntów miejscowości Dąbrowa-Moczydły, gmina Szepietowo.

 • Obwieszczenie BI.6341.5.2021

  2021-02-23 12:42:44

  Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn".

 • Obwieszczenie BI.6740.3.1.2021.AJ

  2021-02-22 09:19:26

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn od km 0+000,00 do km 1+495,00".

 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia

  2021-02-18 14:57:26

  Plan postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.10.2020.MM

  2021-02-17 08:53:21

  Budowa ul. Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

 • Obwieszczenie BI.6341.4.2021

  2021-02-16 15:23:26

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie do rzeki Brok wód opadowych z projektowanych dróg w rejonie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą wojewódzką nr 690 z drogą powiatową nr 2040B w miejscowości Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.17.2021.TR

  2021-02-11 13:24:06

  Budowa budynku inwentarskiego o obsadzie projektowanej 44 DJP, docelowej w gospodarstwie do 100 DJP wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę, lokalizowanego na działce o nr ewid. gruntu 27/3 położonej w obrębie gruntów miejscowości Dąbrowa - Wilki, gm. Szepietowo

 • Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej

  2021-02-11 09:10:31

  informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 67 (95966N!) SZEPiETOWO_MlASTO zlokalizowanej w miejscowości SZEPIETOWO, ul .KOLEJOWA 3.

 • Obwieszczenie BI.6341.3.2021

  2021-02-04 09:07:04

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin-Borzymy - Czajki na dł. 4,3 km na terenie gm. Kobylin-Borzymy i Sokoły".

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17