Aktualności

Lista aktualności

 • Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024

  2021-06-14 09:27:56

  Minister Klimatu i Środowiska uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.127.2021.AG

  2021-06-09 13:44:22

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 138/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej NR 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 1MW, lokalizowanej na działce o nr ewid. 112, położonej w obrębie gruntów miejscowości Kowalewszczyzna-Folwark, gmina Sokoły.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.116.2021.DW

  2021-06-09 13:41:19

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 139/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. na wniosek Lucyny Wajda, Bogdana Wajda i Mariusza Wajda prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: Eko Energia s.c., ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica zmieniającej decyzję nr 316/2019 z dnia 10 września 2019 r. i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny budowy wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej przyłączeniowej do 1,0 MW, kontenerowej stacji trafo oraz urządzeń budowlanych określonych projektem budowlanym - OŁDAKI 2, lokalizowanych na działce o nr ewid. 52/1, położonej w obrębie miejscowości Ołdaki - Magna Brok, gm. Czyżew,

 • Obwieszczenie BI.6740.1.115.2021.DW

  2021-06-09 13:37:54

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 134/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. na wniosek Lucyny Wajda, Bogdana Wajda i Mariusza Wajda prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą: Eko Energia s.c., ul. Świerkowa 5, 87-300 Brodnica zmieniającej decyzję nr 315/2019 z dnia 10 września 2019 r. i zatwierdzającej projekt budowlany zamienny budowy wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej przyłączeniowej do 1,0 MW, kontenerowej stacji trafo oraz urządzeń budowlanych określonych projektem budowlanym - OŁDAKI 1, lokalizowanych na działce o nr ewid. 52/1, położonej w obrębie miejscowości Ołdaki - Magna Brok, gm. Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.126.2021.MM

  2021-06-09 08:33:32

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 136/2021 z dnia 08.06.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na rzecz PV 580 Sp. z o.o. elektrowni fotowoltaicznej nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 112, położonej w obrębie gruntów m. Kowalewszczyzna-Folwark, gm. Sokoły.

 • Obwieszczenie BI.6341.14.2021

  2021-06-07 11:19:43

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację oraz przebudowę urządzeń melioracji wodnych, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działki o nr ewid. 105, 107/2 obręb Szepietowo-Żaki, gm. Szepietowo.

 • Obwieszczenie BI.6341.13.2021

  2021-06-07 11:10:07

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. częściową likwidację rowu melioracyjnego TE 11a na odcinku 66 m oraz wykonanie stawu rekreacyjnego z lokalizacją na działce o nr ewid. 25/2, obręb Nowe Piekuty.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.10.2021.AJ

  2021-06-01 15:28:48

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 1+114,95 do km 2+078,10, wraz z budową towarzyszącej infrastruktury technicznej".

 • Zmiana do zgłoszenia dla instalacji radiokomunikacyjnej Klukowo, działka nr 7610

  2021-06-01 09:29:56

  dla instalacji radiokomunikacyjnej 1410 (95978N!) KLUKOWO zlokalizowanej w miejscowości KLUKOWO, DZIAŁKA 76/10, wnoszę o korektę do treści w nim zawartych

 • Obwieszczenie BI.6341.12.2021

  2021-06-01 07:34:47

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. przejście przyłączem elektroenergetycznym pod rzeką Tłoczewka, z lokalizacją na działce nr 636 obręb Krasowo-Częstki, gm. Nowe Piekuty.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17