Aktualności

Lista aktualności

 • BI.6341.24.2024 obw o wszcz nr LU.ZUZ.4210.150.2024.MK przez ZZWP Sokol.Pod 170724

  2024-07-17 12:31:41

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie, zawiadamia, że w związku ze złożonym wnioskiem Gminy Czyżew wszczyna postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów tj. prowadzenie sieci wodociągowej pod dnem rzeki Brok, z lokalizacją na działce o numerze 178 obręb 0211 Czyżew Kościelny; pod dnem cieku Siennica, z lokalizacją na działce o numerze 2041 obręb 0005 Czyżew Siedliska; pod dnem cieku Siennica, z lokalizacją na działce o numerze 1130/5 obręb 0005 Czyżew Siedliska oraz pod dnem cieku Dopływ z Michałowa, z lokalizacją na działce o numerze 228 obręb 0291 Michałowo Wielkie II, gmina Czyżew, powiat wysokomazowiecki.

 • Zmiana zgłoszenia instalacji nr BT 13027 Sokoły, Kruszewo Brodowo

  2024-07-17 07:33:46

  Zmiana zgłoszenia instalacji nr BT 13027 Sokoły, Kruszewo Brodowo

 • Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.78.2024.AG

  2024-07-12 13:37:15

  Starosta Wysokomazowiecki informuje, że została wydana decyzja nr 140/2024 z dnia 2 lipca 2024 r. na wniosek Inwestora – Green Park LVII Sp. z o.o. z siedzibą Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 59, 87-700 Aleksandrów Kujawski, działającego przez pełnomocnika przez Panią Małgorzatę Rydlewską, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej moc do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, lokalizowanej na działkach o nr ewid. 1038 i 1039/2, położonych w obrębie gruntów miejscowości Stara Ruś, gmina Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.1.90.2024.AG

  2024-07-12 13:30:08

  Starosta Wysokomazowiecki informuje, że została wydana decyzja nr 106/2024 z dnia 16 maja 2024 r. na wniosek Inwestora – Mirosława Murawskiego, zamieszkałego Gołasze Mościckie 25, 18-208 Kulesze Kościelne, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku obory o łącznej obsadzie w gospodarstwie do 150 DJP, lokalizowanej na działce o nr ewid. 165, położonej w obrębie gruntów miejscowości Gołasze Mościckie, gmina Kulesze Kościelne.

 • BI.6341.23.2024 obw o wszcz post nr BI.ZUZ.4210.4.2024.KO przez ZZWP Bialystok 120724

  2024-07-12 13:24:17

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych wylotem urządzenia kanalizacyjnego zlokalizowanym na działce nr geod. 143 obręb Kruszewo-Wypychy, gm. Sokoły, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie do rowu melioracyjnego ozn. AF25. Sprawa jest prowadzona z wniosku Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 02.01.2024 r.

 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - Czyżew-Sutki Majątek

  2024-07-11 15:29:31

  Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - dz. 139 obręb Czyżew-Sutki Majątek gm. Czyżew

 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - Czyżew-Sutki Wieś

  2024-07-11 15:27:24

  Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - dz. 1, 26, 34/1, 53/1 obręb Czyżew-Sutki Wieś gm. Czyżew

 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - Czyżew-Złote Jabłko

  2024-07-11 15:18:40

  Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - dz. 67/4, 68/1 obręb Czyżew-Złote Jabłko gm. Czyżew

 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - Czyżew Kościelny

  2024-07-11 15:16:36

  Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - dz. 36/4 obręb Czyżew Kościelny gm. Czyżew

 • Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - Czyżew-Osada

  2024-07-11 15:14:32

  Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic działek - dz. 99/2, 101/2, 102/6 obręb Czyżew-Osada gm. Czyżew

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17