Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.3.9.2019

  2019-12-12 09:28:25

  wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 107726B Wojny Pogorzel – Pułazie Świerże” oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie GN.683.20.44.2018

  2019-12-11 13:21:20

  decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, wydzieloną pod drogę powiatową, oznaczoną jako działka nr 277/5 o pow. 0,0025 ha

 • Obwieszczenie GN.683.25.30.2018

  2019-12-11 13:19:09

  w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Waniewo, gm. Sokoły, oznaczoną jako działka nr 356/11 o pow. 0,0061 ha

 • Obwieszczenie BI.6740.3.10.2018

  2019-12-05 09:16:03

  decyzja znak: BI.6740.3.10.2018 z dnia 3 grudnia 2019 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn: „ Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej Nr 2086B na odc. Wojny – Szuby – Wojny – Krupy w km rob. 0+000 – 0+990”.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.454.2019

  2019-12-03 12:08:56

  decyzja nr 441/2019 z dnia 03.12.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku obory wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę z projektowaną obsadą 30,58 DJP oraz rozbudowę, przebudowę dwóch istniejących budynków inwentarskich w jedną oborę wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę z projektowaną obsadą 33,8 DJP w zabudowie zagrodowej (docelowa obsada w gospodarstwie 110,8 DJP), lokalizowanych na działce o nr ewid. 846/2, położonej w obrębie miejscowości Rosochate Kościelne, gm. Czyżew.

 • Obwieszczenie GN.683.25.45.2018

  2019-12-02 12:50:51

  decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, wydzieloną pod drogę powiatową, oznaczoną jako działka nr 204/8 o pow. 0,0010 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Waniewo, gm. Sokoły, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wysokomazowieckiego, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.15.2018 Nr 2/2019 z dnia 06.02.2019 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pn.: „Przebudowa z rozbudową mostu w m. Jeńki i mostu w m. Pszczółczyn, rozbudowa drogi powiatowej Nr 2060B Płonka Kościelna - Jeńki - Pszczółczyn" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości wraz z wycinką drzew.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.8.2019

  2019-11-05 11:59:24

  wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty Kończany, Wnory - Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00" oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości

 • Obwieszczenie BI.6740.1.395.2019

  2019-10-30 15:08:30

  wydanie decyzji nr 410/2019 z dnia 29.10.2019 r. o pozwoleniu na budowę instalacji paneli fotowoltaicznych

 • Obwieszczenie BI.6740.3.6.2019

  2019-10-28 08:58:38

  sprostowano z urzędu oczywiste omyłki w ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego Nr 9/2019 z dnia 17 września 2019 r. znak: BI.6740.3.6.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącą zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Krzewina) w m. Sokoły wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.400.2018

  2019-10-22 08:21:37

  decyzja nr 397/2019 z dnia 21.10.2019 o pozwoleniu na budowę obory o obsadzie 100 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, halą udojową, zlewnią mleka oraz budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, lokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 183, 184 i 185 położonych w obrębie gruntów miejscowości Koce - Piskuły, gm. Ciechanowiec

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: test

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Anna Wasilewska

Modyfikujący: Anna Wasilewska

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Anna Wasilewska

Data publikacji: 2016-08-17