Aktualności

Lista aktualności

 • Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej Dąbrowa Zabłotne dz nr 135, gm. Szepietowo

  2020-06-10 12:53:13

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne. Adres instalacji: Dąbrowa-Zabłotne gm. Szepietowo, dz. nr 135, obręb 0010, j. ew 201309 5 woj. podlaskie

 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GN.6642.550.2020

  2020-06-05 11:21:42

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Lubowicz Wielki jednostki ewidencyjnej Klukowo oznaczonych numerami: 6, 9, 10

 • Obwieszczenie BI.6740.3.3.2020.

  2020-06-03 14:50:18

  Starosta Wysokomazowiecki wydał na wniosek Burmistrza Ciechanowca – właściwego zarządcy drogi, decyzję Nr 3/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. znak: BI.6740.3.3.2020.AJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej nr 108855B w miejscowości Zadobrze” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.4.2020.

  2020-06-03 14:47:59

  Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi od strony zachodniej miasta Wysokie Mazowieckie od km 0+000,0 do km 1+114,95, wraz z budową skrzyżowania z DK 66 oraz budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej” oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie GN.683.4.3.2020.

  2020-06-01 11:43:57

 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GN.6642.511.2020

  2020-05-27 14:48:47

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Osipy- Zakrzewizna jednostki ewidencyjnej Wysokie Mazowieckie ( gmina) oznaczonych numerami 101, 34, 35, 36

 • Obwieszczenie BI.6740.1.49.2020

  2020-05-26 15:06:56

  Została wydana decyzja nr 159/2020 z dnia 26.05.2020 r. o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej nr 107973B wraz z niezbędnymi dojazdami, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 164, 165, 176 położonych w obrębie m. Krzeczkowo Gromadzyn, gmina Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.6.2019

  2020-05-18 13:23:00

  Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o sprostowaniu na wniosek strony oraz z urzędu oczywistej omyłki w ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego nr 9/2019 z dnia 17 września 2019 r., znak: BI.6740.3.6.2019.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.86.2020

  2020-05-15 10:35:03

  Została wydana decyzja nr 137/2020 z dnia 12.05.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny, zmieniająca decyzję Starosty Wysokomazowieckiego nr 292/2017 z dnia 21.08.2017 r. która została przeniesiona w dniu 10.10.2017 r. na rzecz firmy SOLlVIOL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0.999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem inwerterów), lokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 11/2 i 86/18 położonych w obrębie gruntów miejscowości Tybory - Kamianka, gm. Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.90.2020.

  2020-05-12 14:51:44

  Została wydana decyzja nr 136/2020 z dnia 12 maja 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku obory o obsadzie 13 DJP dla krów mlecznych, o łącznej obsadzie w gospodarstwie do 55 DJP, rozbudowa płyty gnojowej, budowa zbiornika na gnojówkę wraz z urządzeniami budowlanymi określonymi w projekcie budowlanym, lokalizowanej na działce o nr ewid. 148, położonej w obrębie miejscowości Radziszewo – Sieńczuch, gm. Ciechanowiec.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17