Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.1.75.2020

  2020-10-21 09:53:47

  Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW, kontenerowej stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą (określoną w projekcie budowlanym), lokalizowaną działce o nr ewid. gr. 10/6, położonych w obrębie miejscowości Brok, gm. Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.77.2020

  2020-10-21 09:49:52

  Budowa instalacji fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej (określonymi projektem budowlanym), kontenerowej stacji transformatorowej, lokalizowanej na działce o nr ewid. 59 (lokalizacja nr 2), położonej w obrębie gruntów miejscowości Roszki Ziemaki, gmina Sokoły.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.74.2020

  2020-10-21 09:47:32

  Budowa instalacji fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej (określonymi projektem budowlanym), kontenerowej stacji transformatorowej, lokalizowanej na działce o nr ewid. 59 (lokalizacja nr 1), położonej w obrębie gruntów miejscowości Roszki Ziemaki, gmina Sokoły

 • Obwieszczenie BI 6740.1.366.2020.DW

  2020-10-20 12:01:25

  Starosta Wysokomazowiecki informuje, że została wydana decyzja nr 340/2020 z dnia 19.10.2020 r. na rzecz POLA ENERGII FOTO Sp. z.o.o., ul. Warszawska 44, 07-305 Andrzejewo, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW, kontenerowej stacji trafo wraz z komunikacją i infrastrukturą techniczną, linią kablowo - energetyczną - Elektrownia CZYŻEW - SUTKI I, lokalizowanych na działce o nr ewid. gr. 87, położonej w obrębie w miejscowości Czyżew- Sutki Majątek, gm. Czvżew

 • Obwieszczenie BI 6740.1.370.2020.DW

  2020-10-20 11:58:46

  Starosta Wysokomazowiecki informuje, że została wydana decyzja nr 341/2020 z dnia 19.10.2020 r. na rzecz POLA ENERGII FOTO Sp. z.o.o., ul. Warszawska 44, 07-305 Andrzejewo, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę i montaż wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000 kW, kontenerowej stacji trafo wraz z komunikacją i infrastrukturą techniczną, linią kablowo - energetyczną - Elektrownia CZYŻEW - SUTKI II, lokalizowanych na działkach o nr ewid. gr. 87 i 88, położonych w obrębie w miejscowości Czyżew - Sutki Majątek, gm. Czyżew

 • Obwieszczenie BI 6740.1.76.2020.TR

  2020-10-16 10:21:24

  Starosta Wysokomazowiecki informuje, że została wydana decyzja nr 335/2020 z dnia 14.10.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany dla Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego- prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROEJKT S.C. i udzielająca pozwolenia na budowę instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW, kontenerowej stacji transformatorowej wraz z urządzeniami budowlanymi określonymi projektem budowlanym, lokalizowanych na działce o nr ewid. 10/8 (działka po podziale ) położonej w obrębie gruntów miejscowości Brok, gmina Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.9.2020.MM

  2020-10-16 10:00:51

  Starosta Wysokomazowiecki zawiadamia, iż na wniosek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, z dnia 28 września 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Antonin – Winna-Poświętna odc. w km rob. 2+575 – 2+842,60 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Kukawka, budowa i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną” oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.227.2020

  2020-09-30 14:12:34

  Została wydana decyzja nr 301/2020 dotycząca pozwolenia na Budowę elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, lokalizowanej na działce o nr ewid. 181/3, położonej w obrębie gruntów miejscowości Czarnowo-Biki, gmina Kulesze Kościelne.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.7.2020

  2020-09-30 14:02:49

  Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmująca zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej’ oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.256.2020

  2020-09-24 13:42:29

  Została wydana decyzja nr 312/2020 dnia 23 września 2020r. zatwierdzająca projekt budowlany dla Agaty i Dariusza Szczygieł, Adama Bargłowskiego prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą SOLARPROJEKT S.C. dotycząca pozwolenia budowę instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej oraz kontenerową stacją transformatorową – lokalizacja nr 2, lokalizowanej na działce o nr ewid. 870 w obrębie miejscowości Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17