Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.3.5.2021.MM

  2021-04-12 13:30:34

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2077B na odc. Plewki - Dąbrowa Moczydły - Dzikowiny".

 • Obwieszczenie o przyjęciu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020 - 2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  2021-04-07 11:13:51

  Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zmianami) informuję o przyjęciu przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020 - 2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.8.2020.AJ

  2021-04-02 13:40:06

  Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 25 marca 2021 r. uchylająca decyzję Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie przebudowy i budowy drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu.

 • Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

  2021-04-01 15:00:58

  OBWIESZCZENIE NR 14/2021 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 24 marca 2021 r. o kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

 • Obwieszczenie Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim PGW Wody Polskie - wydanie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

  2021-03-31 09:41:35

  Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie mostu żelbetowego M1 na rzece Brok; wykonanie rowów przydrożnych na potrzeby projektowanej drogi gminnej; przebudowę rowów przydrożnych drogi powiatowej nr 2072B ul. Ludowej; wykonanie rowów krytych obustronnie zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2072B ul. Ludowej; wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu rowów przydrożnych drogi powiatowej nr 2072B oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Brok.

 • Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

  2021-03-24 10:56:49

  Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin Borzymy - Czajki na dł. 4,3 km na terenie gm. Kobylin-Borzymy i Sokoły".

 • Zmiana zgłoszenia - instalacja radiokomunikacyjna nr 23657, Czyżew

  2021-03-17 13:24:16

 • Obwieszczenie BI.6740.3.3.2021.AJ

  2021-03-11 10:06:17

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska - etap I”.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.45.2021.AG

  2021-03-11 09:53:33

  Budowa budynku obory o obsadzie 45 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 508,00 m3 oraz szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności 9,90 m3, lokalizowanej na działce o nr ewid. 114, położonej w obrębie miejscowości Jabłoń-Śliwowo, gmina Nowe Piekuty.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.4.2021.MM

  2021-03-03 12:29:42

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej Nr 108920B ul. Podlaska - etap 2".

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17