Aktualności

Lista aktualności

 • Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic GN.6642.511.2020

  2020-05-27 14:48:47

  Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Osipy- Zakrzewizna jednostki ewidencyjnej Wysokie Mazowieckie ( gmina) oznaczonych numerami 101, 34, 35, 36

 • Obwieszczenie BI.6740.1.49.2020

  2020-05-26 15:06:56

  Została wydana decyzja nr 159/2020 z dnia 26.05.2020 r. o pozwoleniu na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez rzekę Brok w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn w ciągu drogi gminnej nr 107973B wraz z niezbędnymi dojazdami, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 164, 165, 176 położonych w obrębie m. Krzeczkowo Gromadzyn, gmina Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.6.2019

  2020-05-18 13:23:00

  Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego o sprostowaniu na wniosek strony oraz z urzędu oczywistej omyłki w ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego nr 9/2019 z dnia 17 września 2019 r., znak: BI.6740.3.6.2019.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.86.2020

  2020-05-15 10:35:03

  Została wydana decyzja nr 137/2020 z dnia 12.05.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny, zmieniająca decyzję Starosty Wysokomazowieckiego nr 292/2017 z dnia 21.08.2017 r. która została przeniesiona w dniu 10.10.2017 r. na rzecz firmy SOLlVIOL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0.999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem inwerterów), lokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 11/2 i 86/18 położonych w obrębie gruntów miejscowości Tybory - Kamianka, gm. Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.90.2020.

  2020-05-12 14:51:44

  Została wydana decyzja nr 136/2020 z dnia 12 maja 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku obory o obsadzie 13 DJP dla krów mlecznych, o łącznej obsadzie w gospodarstwie do 55 DJP, rozbudowa płyty gnojowej, budowa zbiornika na gnojówkę wraz z urządzeniami budowlanymi określonymi w projekcie budowlanym, lokalizowanej na działce o nr ewid. 148, położonej w obrębie miejscowości Radziszewo – Sieńczuch, gm. Ciechanowiec.

 • Zmiana danych w instalacji wytwarzającej elektromagnetyczne, WYSOKIE MAZOWIECKIE, ul. PRZEMYSŁOWA 4

  2020-05-11 14:02:32

 • Zmiana danych w instalacji wytwarzającej elektromagnetyczne, 18-218 Jeńki, dz. nr 478/4, 478/5, 478/6, gm. Sokoły, pow. wysokomazowiecki

  2020-05-11 13:57:04

 • Zmiana zgłoszenia instalacji emitującej fale elektromagnetyczne. Stacja nr 1457, Czaje Wólka, działka nr 279/3

  2020-05-06 13:05:12

 • Obwieszczenie GN.683.21.3.2019.

  2020-05-06 09:11:13

 • Obwieszczenie BI.6740.1.85.2020

  2020-04-30 15:09:42

  Została wydana decyzja nr 118/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obory o obsadzie 59 DJP (docelowej obsadzie w gospodarstwie do 75 DJP) wraz z przebudową części stodoły na oborę oraz budowę zamkniętego zbiornika na gnojówkę i gnojowicę o poj. 600 m3, płyty obornikowej o powierzchni do 150 m2, budowę zbiornika na ścieki socjalne o pojemności do 10 m3(w zabudowie zagrodowej), lokalizowanych na działce o nr ewid. 63, położonej w obrębie gruntów miejscowości Skłody Borowe, gmina Nowe Piekuty.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: test

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Anna Wasilewska

Modyfikujący: Anna Wasilewska

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Anna Wasilewska

Data publikacji: 2016-08-17