Ogłoszenie GN.6853.2.2019

Tytuł Ogłoszenie GN.6853.2.2019
Data wydania 2019-09-11

decyzja nr GN.6853.2.2019 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 30,3 m2, położonej w obrębie Wojny - Pogorzel, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 174 o pow. 0,1500 ha, nie posiadającej księgi wieczystej, poprzez zezwolenie dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374001, NIP 5252496411, REGON 142739519 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia pod nazwą „Sieć gazowa ś/c dla gm. Szepietowo".

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Wojno-Średnicka

Data wytworzenia: 2019-09-11

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2019-09-11

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2019-09-11