Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie o wszcz. post. BI.6740.3.7.2019

  2019-09-05 14:27:11

  budowa ul. Wędkarskiej w Szepietowie

 • Obwieszcznie BI.6740.1.281.2019

  2019-09-05 12:21:34

  decyzja nr 274/2019 z dnia 12.08.2019 r. zatwierdzająca projekt budowłany i udzielająca pozwolenia na budowę wolnostojących pan^ fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej przyłączeni do 1,0 MW, kontenerowej stacji trafo oraz urządzeń budowlanych określonych projektem budowlanym, lokalizowanych na działkach o nr ewid. 29/7, 29/9, 29/11, pojonych w obrębie nnej— Szepietowo - Żaki, gm. Szepietowo

 • Zawiadomienie GN.6821.9.2018

  2019-08-23 13:11:44

  spadkobierców osób wywłaszczonych o możliwości złożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej na terenie miasta Białystok, oznaczonej na dzień wywłaszczenia nr 160/3 o pow. 0.0017 ha. która na podstawie ostatecznej decyzji Urzędu Miejskiego Wydział Geodezji Gospodarki Gruntami Rolnictwa nr G.III.8221/66/88 z dnia 31 maja 1989 r. stała się własnością Skarbu Państwa, obecnie stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej na terenie miasta Białystok, obręb 0012 Białostoczek Płd. posiadającej urządzoną księgę wieczysta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku o nr BI1B/00032973/2

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji ZRID BI.6740.3.2.2019

  2019-08-21 15:34:19

  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2080B Dąbrówka Kościelna – Szepietowo Wawrzyńce w lok. 0+000 – 1+950,50

 • Ogłoszenie GN.6853.2.2019

  2019-08-16 14:42:08

 • Zawiadomienie GN. 6642.731.2019 o czynnosciach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek nr 42/6, 42/5, 42/9 położonych w obrębie Osipy Zakrzewizna gm. Wysokie Mazowieckie

  2019-07-30 12:04:10

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji - BI.6740.1.236.2019

  2019-07-26 10:17:23

  decyzja nr 245/2019 z dnia 25.07.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku obory dla bydła mlecznego o obsadzie do 51,25 DJP, wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o poj. 805 m3 oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 8,04 m3, w zabudowie zagrodowej, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 10/8 i 10/4, położonych w obrębie m. Tybory - Żochy, gm. Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.234.2019

  2019-07-09 13:48:37

  decyzja nr 226/2019 z dnia 09.07.2019r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego o projektowanej obsadzie zwierząt 57,2 DJP ( obsada docelowa 79 DJP), budynku gospodarczego, płyty gnojowej, zbiornika na gnojówkę i bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (w zabudowie zagrodowej), lokalizowanych na działkach o nr ewid. gr. 469,472/4, 472/1, położonych w obrębie gruntów miejscowości Wojny - Szuby Włościańskie, gm. Szepietowo.

 • Obwieszczenie stacja paliw Tomex

  2019-07-04 09:48:48

  decyzja nr 219/2019 z dnia 03.07.2019 zmieniająca decyzję Starosty Wysokomazowieckiego nr 483/2018 z dnia 05.12.2018 o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych i gazu płynnego LPG wraz z infrastrukturą

 • Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z 2019

  2019-07-03 12:12:50

  Uchylenie decyzji Starosty Wysokomazowieckiego nr 4/2019 z dnia 30.04.2019 r. dot.”Rozbudowa dróg gminnych nr 107713B i nr 167075B w m. Wojny – Szuby Włościańskie”

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: test

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Anna Wasilewska

Modyfikujący: Anna Wasilewska

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Anna Wasilewska

Data publikacji: 2016-08-17