Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie GN.683.18.24.2018

  2020-03-09 12:10:49

 • Zawiadomienie RR.6341.4.20209

  2020-03-04 14:52:53

  RR.6341.4.20209 podanie do pub wiadomosci zawiadomienia RDZGW WP białystok nr BI.RUZ.421.149.2018.MK o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla PKP Polsskie Linie Kolejowe SA 04032020

 • Obwieszczenie BI.6740.1.41.2020.DW

  2020-03-03 09:38:18

  Obwieszczenie BI.6740.1.41.2020.DW Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 02.03.2020 r. w związku z wydaniem decyzji nr 67/2020 z dnia 02.03.2020 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku obory o segment o obsadzie do 50DJP z wewnętrznym podziemnym zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce, z łączną obsadą zwierząt w gospodarstwie 71DJP na działkach nr 210/4 i 210/1, obręb Winna Wypychy, gm. Ciechanowiec.

 • Obwieszczenie GN.683..18.25.2018

  2020-02-25 11:56:23

 • Obwieszczenie GN.683.18.22.2018.

  2020-02-25 11:55:28

 • Obwieszczenie GN.683.18.3.2019.

  2020-02-21 11:23:14

 • Obwieszczenie BI.6740.3.1.2018

  2020-02-19 11:14:37

  Starosta Wysokomazowiecki, w związku z wnioskiem Burmistrza Szepietowa z dnia 02.01.2018 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnych nr 107713B i nr 167075B w m. Wojny – Szuby Włościańskie, gm. Szepietowo, po dwukrotnie prowadzonym postępowaniu administracyjnym dnia 17 lutego wydał decyzję odmawiającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zatwierdzenia projektu budowlanego

 • Obwieszczenie BI.6740.1.461.2019

  2020-02-11 11:34:13

  Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie wydania decyzji nr 31/2020 z dnia 11.02.2020 r. zmieniająca decyzję nr 90/2018 z dnia 12.03.2018 r. i zatwierdzająca projekt budowlany zamienny na budowę budynku produkcyjno – technicznego – socjalnego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem zakładu mięsnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w zabudowie produkcyjnej), lokalizowanego na działce o nr. ewid. gruntu 219/2 położonej w obrębie miejscowości Kostry Śmiejki, gm. Klukowo.

 • Obwieszczenie GN.683.21.3.2019.

  2020-02-06 13:28:05

 • Obwieszczenie BI.6740.3.1.2020

  2020-02-03 13:39:04

  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106394B (ul. Żytnia) w miejscowości Sokoły, obejmująca zagospodarowanie działki o nr geod. 145 wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej’ oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17