Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.3.2.2020

  2020-02-03 13:36:31

  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki – Chrzczony wraz z przebudową infrastruktury technicznej” oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie GN.683.18.28.2018

  2020-01-27 12:36:11

 • Obwieszczenie GN.683.18.18.2018

  2020-01-27 12:35:16

 • Obwieszczenie GN.683.18.24.2018

  2020-01-27 12:34:22

 • Obwieszczenie GN.683.18.3.2018

  2020-01-27 12:33:20

 • Obwieszczenie BI.6740.3.8.2019

  2020-01-22 10:13:47

  Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego w sprawie wydania decyzji Nr 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. znak: BI.6740.3.8.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącą zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty Kończany, Wnory – Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00”wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.472.2019

  2020-01-20 12:12:38

  Została wydana decyzja nr 9/2020 z dnia 20.01.2020 r. o pozwoleniu na budowę stacji regazyfikacji gazu LNG o przepustowości Q =630 m3/h wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową o przepustowości Q=630 m3/h wraz z urządzeniami budowlanymi określonymi projektem budowlanym zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 174/28 i 175/5 położonych w obrębie gruntów miejscowości Czyżew-Osada.

 • Obwieszczenie GN.683.18.22.2018.

  2020-01-16 12:23:17

 • Obwieszczenie GN.683.18.25.2018.

  2020-01-16 12:21:47

 • Obwieszczenie GN.683.25.30.2018

  2020-01-16 12:20:38

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17