Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.3.6.2019

  2019-07-01 12:21:55

  Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Krzewina) w m. Sokoły wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej

 • Obwieszczenie BI.6740.1.186.2019

  2019-06-24 13:12:48

  decyzja nr 203/2019 z dnia 24.06.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku obory o projektowanej obsadzie 59DJP, przy całkowitej docelowej obsadzie w gospodarstwie 106 DJP, płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę (w zabudowie zagrodowej), lokalizowanego na działce o nr ewid. gruntu 144, położonej w obrębie gruntów miejscowości Niziołki Dobki, gmina Kulesze Kościelne,

 • Obwieszczenie GN.6620.32.2019

  2019-06-18 13:07:42

 • Obwieszczenie GN.6620.26.2019

  2019-06-18 13:06:44

 • Obwieszczenie GN.6620.21.2019

  2019-06-18 13:05:12

 • Obwieszczenie o wszcz. post. BI.6740.3.5.2019

  2019-06-18 11:45:59

  „Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ulica Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną"

 • Obwieszczenie BI.6740.1.44.2019

  2019-06-18 11:44:13

  wydana decyzja nr 192/2019 z dnia 11.06.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i udzielająca pozwolenia na budowę pięciu budynków handlowo - usługowych i myjni samochodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: kanalizacją deszczową, wewnętrzną instalacją deszczową, drogami wewnętrznymi 1 stanowiskami postojowymi oraz przebudowę istniejącego budynku handlowo - usługowego |i istniejącego parkingu, w zabudowie produkcyjno - usługowej, zlokalizowanych na działkach o nr ewidencyjnym 456/29, 457/1, 457/3, 456/28 położonych w obrębie m. Wysokie Mazowieckie przy ul. Białostockiej.

 • Obwieszczenie o wszcz. post. BI.6740.3.4.2019

  2019-06-10 11:43:23

  obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Roszki Sączki na odcinku od drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 28/1 (obręb 38) do drogi powiatowej Nr 1527B" oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji GN.6620.37.2019

  2019-06-06 12:40:41

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji GN.6620.29.2018

  2019-06-06 12:39:34

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: test

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Anna Wasilewska

Modyfikujący: Anna Wasilewska

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Anna Wasilewska

Data publikacji: 2016-08-17