Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.3.6.2020

  2020-06-25 10:20:39

  Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 108862B w m. Winna Chroły” z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.5.2020.

  2020-06-22 14:09:53

  Zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Perki Bujenki wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej” oraz zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej fale elektromagnetyczne, dz. nr 913, gmina Klukowo

  2020-06-19 14:03:00

 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej fale elektromagnetyczne, dz. nr 289, Jamiołki Piotrowieta, gmina Sokoły

  2020-06-19 14:00:55

 • Zmiana do zgłoszenia, dz, nr 891, ul. Główna gmina Szepietowo

  2020-06-19 13:57:01

  zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 23604 (95024N!) WLM_SZEPIETOW_GLOWNA zlokalizowanej w miejscowości SZEPIETOWO, ul. GŁÓWNA DZ. NR 891.

 • Zmiana do zgłoszenia dz nr 38, Dworaki Pikaty, gmina Sokoły

  2020-06-19 13:52:13

  zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (95909N!) DWORAKI zlokalizowanej w miejscowości DWORAKI-PIKATY dz. Nr 38.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.136.2020

  2020-06-18 12:07:25

  Została wydana decyzja nr 184/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 100 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę i budowę zbiornika na nieczystości ciekłe (zabudowa zagrodowa), lokalizowanych na działkach o nr ewid. 173/3, 173/8 i 173/9, położonych w obrębie miejscowości Kruszewo Brodowo, gm. Sokoły.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.165.2020.

  2020-06-16 15:02:47

  Została wydana decyzja nr 183/2020 z dnia 16.06.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny i zmieniająca decyzję Starosty Wysokomazowieckiego nr 267/2017 z dnia 07.08.2017 r. która została przeniesiona w dniu 10.10.2017 r. na rzecz firmy SOLVIOL 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0.999 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemną instalacją elektryczną, montażem inwerterów), lokalizowanych na działce o nr ewid. gruntu 512 położonej w obrębie gruntów miejscowości Nowodwory, gm. Ciechanowiec,

 • Obwieszczenie BI 6740.1.137.2020.

  2020-06-16 08:56:43

  Została wydana decyzja nr 182/2020 z dnia 15.06.2020 r. dla Inwestora- WIATREL LTD SP.K., ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa, o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 2MW wraz urządzeniami budowlanymi określonymi projektem budowlanym, lokalizowanych na działce o nr ewid. gruntu 1180, położonej w obrębie gruntów miejscowości Ciechanowiec, gm. Ciechanowiec,

 • Obwieszczenie BI.6740.3.2.2020

  2020-06-15 12:56:42

  Starosta Wysokomazowiecki wydał na wniosek Wójta Gminy Sokoły – właściwego zarządcy drogi, decyzję Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. znak: BI.6740.3.2.2020.AJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącej zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roszki – Chrzczony wraz z przebudową infrastruktury technicznej” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17