Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.1.466.2020.AG

  2021-01-18 13:26:17

  Przebudowa i rozbudowa budynku obory o segment o obsadzie do 46 DJP (przy całkowitej obsadzie w gospodarstwie do 60 DJP) z magazynem mleka i wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę oraz budowę zbiornika na nieczystości ciekłe w zabudowie zagrodowej, lokalizowanej na działce o nr ewid. 12, położonej w obrębie gruntów miejscowości Dąbrowa-Tworki, gmina Szepietowo.

 • Obwieszczenie BI.6341.2.2021

  2021-01-07 14:48:04

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn.: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn, gm. Ciechanowiec.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.8.2020.AJ

  2021-01-07 08:14:22

  Przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu

 • Obwieszczenie BI.6341.1.2021

  2021-01-05 09:42:24

  Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka, gm. Czyżew.

 • Obwieszczenie GN.683.1.64.2018 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2021-01-04 09:20:29

  decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa Wielka, gm. Czyżew, oznaczoną jako działka nr 101/3 o pow. 0,0105 ha

 • Obwieszczenie BI.6740.1.306.2020.TR

  2020-12-29 12:23:30

  Budowa hali magazynowej wraz z urządzeniami budowlanymi określonymi projektem budowlanym (w zabudowie produkcyjnej, składów i magazynów), lokalizowanych na działkach o nr ewid. 133/35, 133/36, położonych w Czyżewie przy ul. Zarzecze, obręb gruntu Czyżew Kościelny, gm. Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.10.2020.MM

  2020-12-23 12:35:38

  Budowa ul. Popieuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem

 • Obwieszczenie BI.6740.1.417.2020.MM

  2020-12-21 13:09:54

  Budowa farmy fotowoltaicznej EPV 1 Faszcze o mocy do 0,0206 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zabudowie produkcyjnej zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 80 położonej w obrębie gruntów m. Faszcze, gm. Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.441.2020.TR

  2020-12-21 13:02:58

  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 342/2019 z dnia 25.09.2019 r. zmienioną decyzją nr 300/2020 z dnia 15.09.2020 r., obecnie zmiana dotyczy charakterystycznych parametrów konstrukcji naziemnej instalacji (wolnostojących paneli fotowoltaicznych oznaczonych nr 1) - zgodnie z przedłożonym projektem budowlanym zamiennym, lokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 129/4 i 129/15 położonych w obrębie gruntów miejscowości Czyżew – Sutki Majątek, gm. Czyżew

 • Obwieszczenie BI.6740.1.344.2020.AG

  2020-12-18 09:18:45

  Rozbudowa i przebudowa budynku obory dla krów mlecznych o obsadzie docelowej 85 DJP wraz z budową płyty gnojowej i zbiornika na gnojówkę (w zabudowie zagrodowej), lokalizowanych na działkach o nr 30/2 i 24/5, położonych w obrębie gruntów miejscowości Kłoski-Młynowięta, gmina Kobylin-Borzym.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17