Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6341.9.2021

  2021-03-02 13:57:57

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu melioracyjnego otwartego oznaczonego jako BD na rów kryty, z lokalizacją na działkach nr 98/6, 98/5, 108/17 obręb Czyżew-Osada, oraz likwidację odcinka rowu melioracyjnego, z lokalizacją na działce nr 77/7, obręb Czyżew-Osada, gm. Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6341.8.2021

  2021-03-02 13:48:31

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej: WL-1 na działce nr ewid. 543 i WL-2 na działkach nr ewid. 470, 578, usługi wodne polegające na odprowadzeniu do wód, wód opadowych lub roztopowych tj. odprowadzaniu poprzez wyloty WL-1 i WL-2, do rzeki Brok, wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej oraz prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów tj. kanalizacji sanitarnej i wodociągu przez rzekę Brok, z lokalizacją na działkach nr ewid. 470, 543, 578, 579/1 obręb Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie BI.6341.7.2021

  2021-03-02 13:38:24

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Brok na działkach nr ewid. 470, 543, 578, 579/1, 579/2 obręb Wysokie Mazowieckie.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.2.2021.MM

  2021-02-24 14:13:13

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn od km 0+000,00 do km 971,50".

 • Obwieszczenie BI.6740.1.24.2021.AG

  2021-02-23 12:46:47

  Rozbudowa budynku inwentarskiego (obory) o docelowej obsadzie gospodarstwa do 80 DJP oraz budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę w zabudowie zagrodowej, lokalizowanych na działce o nr ewid. 73/1, położonej w obrębie gruntów miejscowości Dąbrowa-Moczydły, gmina Szepietowo.

 • Obwieszczenie BI.6341.5.2021

  2021-02-23 12:42:44

  Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108878B w miejscowości Przybyszyn".

 • Obwieszczenie BI.6740.3.1.2021.AJ

  2021-02-22 09:19:26

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 108889B w miejscowości Dąbczyn od km 0+000,00 do km 1+495,00".

 • Plan postępowań o udzielenie zamówienia

  2021-02-18 14:57:26

  Plan postępowań o udzielenie zamówień zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.10.2020.MM

  2021-02-17 08:53:21

  Budowa ul. Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem.

 • Obwieszczenie BI.6341.4.2021

  2021-02-16 15:23:26

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzenie do rzeki Brok wód opadowych z projektowanych dróg w rejonie rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 63 z drogą wojewódzką nr 690 z drogą powiatową nr 2040B w miejscowości Czyżew.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17