Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.1.344.2019

  2019-09-23 15:25:24

 • Obwieszczenie GN.683.20.44.2018

  2019-09-23 13:06:31

 • Obwieszczenie BI.6740.3.6.2019

  2019-09-18 09:25:14

  decyzja Nr 9/2019 z dnia 17 września 2019 r. znak: BI.6740.3.6.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącą zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej (ul. Krzewina) w m. Sokoły wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.4.2019

  2019-09-16 09:37:11

  obwieszczenie o decyzji Nr 8/2019 z dnia 9 września 2019 r. znak: BI.6740.3.4.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowiącą zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w m. Roszki Sączki na odcinku od drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 28/1 (obręb 38) od drogi powiatowej Nr 1527B" wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości

 • Obwieszczenie BI.6740.1.349.2019

  2019-09-12 15:18:09

  decyzja nr 321/2019 z dnia 12.09.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej przyłączeniowej do 1,0 MW, kontenerowej stacji trafo oraz urządzeń budowlanych określonych projektem budowlanym - OŁDAKI 5, lokalizowanych na działce o nr ewid. 160, położonej w obrębie miejscowości Ołdaki -Magna Brok, gm. Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.348.2019

  2019-09-12 14:37:54

  decyzja nr 319/2019 z dnia 12.09.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej przyłączeniowej do 1,0 MW, kontenerowej stacji trafo oraz urządzeń budowlanych określonych projektem budowlanym - OŁDAKI 4, lokalizowanych na działce o nr ewid. 160, 164, położonej w obrębie miejscowości Ołdaki -Magna Brok, gm. Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.347.2019

  2019-09-12 14:36:06

  decyzja nr 318/2019 z dnia 12.09.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej przyłączeniowej do 1,0 MW, kontenerowej stacji trafo oraz urządzeń budowlanych określonych projektem budowlanym - OŁDAKI 3, lokalizowanych na działce o nr ewid. 160 i 164, położonej w obrębie miejscowości Ołdaki -Magna Brok, gm. Czyżew.

 • Ogłoszenie GN.6853.2.2019

  2019-09-11 15:19:20

  decyzja nr GN.6853.2.2019 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 30,3 m2, położonej w obrębie Wojny - Pogorzel, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 174 o pow. 0,1500 ha, nie posiadającej księgi wieczystej, poprzez zezwolenie dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374001, NIP 5252496411, REGON 142739519 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia pod nazwą „Sieć gazowa ś/c dla gm. Szepietowo".

 • Obwieszczenie BI.6740.1.312.2019

  2019-09-11 14:55:49

  decyzja nr 316/2019 z dnia 10.09.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej przyłączeniowej do 1,0 MW, kontenerowej stacji trafo oraz urządzeń budowlanych określonych projektem budowlanym - OŁDAKI 2, lokalizowanych na działce o nr ewid. 52/1, położonej w obrębie miejscowości Ołdaki -Magna Brok, gm. Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.311.2019

  2019-09-11 14:53:30

  decyzja nr 315/2019 z dnia 10.09.2019 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej przyłączeniowej do 1,0 MW, kontenerowej stacji trafo oraz urządzeń budowlanych określonych projektem budowlanym - OŁDAKI 1, lokalizowanych na działce o nr ewid. 52/1, położonej w obrębie miejscowości Ołdaki -Magna Brok, gm. Czyżew

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: test

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Anna Wasilewska

Modyfikujący: Anna Wasilewska

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Anna Wasilewska

Data publikacji: 2016-08-17