Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.1.322.2020

  2020-09-23 13:22:43

  Została wydana decyzja nr 307/2020 z dnia 22.09.2020 r. na rzecz Zdzisława Choińskiego zam. Chojane – Pawłowięta 17, 18-208 Kulesze Kościelne, o pozwoleniu na przebudowę i rozbudowę budynku obory uwięzionej o łącznej obsadzie w gospodarstwie 91 DJP wraz z pomieszczeniem na dojarnię, budowę podziemnego zbiornika na gnojowicę o poj. 385 m3, zbiornika szczelnego na ścieki z dojarni o poj. 6 m3, zbiornika szczelnego na ścieki socjalne o poj. 4 m3, zewnętrznej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej w zabudowie zagrodowej, lokalizowanych na działce o nr ewid. 89 położonej w obrębie gruntów miejscowości Chojane Pawłowięta, gmina Kulesze Kościelne.

 • Obwieszczenie BI 6740.1.228.2020

  2020-09-16 14:11:13

  decyzja nr 298/2020 z dnia 15.09.2020 r. na rzecz Leszka Adama Kamińskiego zam. Rosochate Kościelne ul. Poświątne 6, 18-220 Czyżew, o pozwoleniu na budowę budynku obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie 121 DJP oraz zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 20 m3, lokalizowanych na działkach o nr ewid. 1044/1, 1044/2 oraz 1043 położonych w obrębie gruntów miejscowości Rosochate Kościelne, gmina Czyżew.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.314.2020

  2020-09-15 13:21:43

  Starosta Wysokomazowiecki informuje, że została wydana decyzja nr 300/2020 z dnia 15.09.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny, dla Dariusza Godlewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. „Usługi transportowe" dotycząca pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby Zakładu Przetwórstwa Butelek PET wraz z infrastrukturą towarzyszącą w granicach opracowania projektu , lokalizowanych na działkach o nr ewid. gruntu 129/4 i 129/15 położonych w obrębie gruntów miejscowości Czyżew - Sutki Majątek, gm. Czyżew, w zakresie dotyczącym zmiany projektu zagospodarowania terenu (zmiana lokalizacji konstrukcji naziemnej instalacji), zgodnie z przedłożonym projektem zamiennym.

 • INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH w akcji jesiennej 2020 roku

  2020-09-10 14:58:53

  Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień - zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących - metodą zrzutów z samolotów, - w planowanym terminie: od 14 do 19 września 2020 r.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.167.2020

  2020-09-10 11:59:39

  Starosta Wysokomazowiecki informuje, że została wydana decyzja nr 289/2020 z dnia 08.09.2020 r. dla Inwestora- Elektrowni PV 27 Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 1MW wraz urządzeniami budowlanymi określonymi projektem budowlanym, lokalizowanych na działce o nr ewid. gruntu 96/5, położonej w obrębie gruntów miejscowości Włosty Olszanka, gm. Szepietowo.

 • Informacja GN.661.8.2020 o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz trybie postępowania związanego z tą modernizacją

  2020-09-08 12:52:38

  Stosownie do art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2020 roku poz. 276 z późn.zm.) informuję, że w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, w tym pozyskane w wyniku prac polowych, w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących danych spełniających obowiązujące standardy techniczne, rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów: Brok, Brzóski Brzezińskie, Brzóski-Falki, Brzóski-Gromki, Brzóski-Markowizna, Brzóski-Tatary, Buczyno- Mikosy, Bujny-Biszewo, Faszcze, Gołasze-Górki, Gołasze-Puszcza, Jabłoń-Rykacze, Jabłoń- Uszyńskie, Kalinowo-Czosnowo, Mazury, Michałki, Mścichy, Mystki-Rzym, Nowa Ruś, Sokoły-Jaźwiny, Stara Ruś, Brzóski Stare, Stare Osipy, Święck-Nowiny, Święck Wielki, Trzeciny, Tybory-Jeziernia, Tybory-Kamianka, Tybory-Olszewo, Tybory-Trzcianka, Tybory- Wólka, Tybory-Żochy, Wiśniówek, Wólka Duża i Mała, Wróble, Zawrocie-Nowiny, Bryki gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie w zakresie danych ewidencyjnych dotyczących gruntów, budynków oraz aktualizacji użytków gruntowych.

 • GN.683.4.5.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2020-09-03 17:30:39

  Starosta Wysokomazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1474), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Piszczaty - Kończany, gm. Kobylin - Borzymy, oznaczoną jako działka nr 19/2 o pow. 0,0051 ha, zgodnie z decyzją Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.8.2019 Nr 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty Kończany, Wnory - Wandy i stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • GN.683.4.3.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2020-09-03 16:05:17

  Starosta Wysokomazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1474), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Piszczaty - Kończany, gm. Kobylin - Borzymy, oznaczoną jako działka nr 35/2 o pow. 0,1288 ha, zgodnie z decyzją Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.8.2019 Nr 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty Kończany, Wnory - Wandy i stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

 • GN.683.20.47.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

  2020-08-28 13:52:44

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania Starosta Wysokomazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1474), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Dąbrowa - Łazy, gm. Szepietowo, oznaczoną jako działka nr 275/2 o pow. 0,0020 ha, 276/2 o pow. 0,0016 ha, która z mocy prawa stała się własnością Powiatu Wysokomazowieckiego, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.11.2017 Nr 12/2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2081B Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Moczydły, na ode. Dąbrowa Wielka - Dąbrowa Łazy - Dąbrowa Moczydly wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości oraz wycinką drzew.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.237.2020

  2020-08-27 14:05:30

  Została wydana decyzja nr 276/2020 z dnia 26.08.2020 r. zatwierdzająca projekt budowlany zamienny na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,999 MW wraz z infrastrukturą techniczną – doziemną instalacją elektryczną, przyłączem energetycznym oraz stacja transformatorową 15kV/0,8kV – Etap II, lokalizowanych na działkach o nr ewid. 2/3, 2/4 położonych obrębie gruntów miejscowości Czyżew – Chrapki, gmina Czyżew.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17