Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.1.17.2021.TR

  2021-02-11 13:24:06

  Budowa budynku inwentarskiego o obsadzie projektowanej 44 DJP, docelowej w gospodarstwie do 100 DJP wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę, lokalizowanego na działce o nr ewid. gruntu 27/3 położonej w obrębie gruntów miejscowości Dąbrowa - Wilki, gm. Szepietowo

 • Obwieszczenie BI.6341.3.2021

  2021-02-04 09:07:04

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania: "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2042B na odc. Kobylin-Borzymy - Czajki na dł. 4,3 km na terenie gm. Kobylin-Borzymy i Sokoły".

 • Obwieszczenie BI.6740.1.461.2020.AG

  2021-02-02 12:51:37

  Budowa budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 50 DJP (o całkowitej obsadzie gospodarstwa do 165 DJP) z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę w zabudowie zagrodowej, lokalizowanej na działce o nr ewid. 65/2, położonej w obrębie gruntów miejscowości Osipy-Wydziory Drugie, gmina Wysokie Mazowieckie

 • Obwieszczenie BI.604.4.2020

  2021-02-02 12:34:59

  o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020-2027” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.411.2020.DW

  2021-01-28 08:37:34

  Budowa obory uwięziowej z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 714 m3 o łącznej obsadzie w całym gospodarstwie do 60 DJP, zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3 wraz z urządzeniami budowlanymi określonymi projektem budowlanym (zabudowa zagrodowa), lokalizowanych na działce o nr ewid. gruntu 155, położonej w obrębie miejscowości Wnory – Wypychy, gm. Kulesze Kościelne.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.467.2020.TR

  2021-01-27 09:05:27

  Budowa budynku inwentarskiego - gospodarczego o obsadzie projektowanej 34.5 DJP, docelowej w gospodarstwie 119.5 DJP wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę, lokalizowanych na działkach o nr ewid. 110/1, 110/3, położonych w obrębie m. Wojny Piecki, gm. Szepietowo.

 • Obwieszczenie BI.6740.3.2.2015.AJ

  2021-01-26 14:44:38

  Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Rosochate Kościelne w lokalizacji roboczej 0+000 – 0+211,57 km (na odcinku długości 211,57 m).

 • Obwieszczenie BI.6740.3.9.2020.MM

  2021-01-26 13:18:28

  Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2107B Antonin - Winna-Poświętna odc. w km rob. 2+575 - 2+842,60 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rzekę Kukawka, budową i rozbiórką tymczasowej kładki dla pieszych oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.412.2020.AG

  2021-01-21 14:51:46

  Budowa budynku obory wolnostanowiskowej o obsadzie do 120 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe w zabudowie zagrodowej, lokalizowanych na działce o nr ewid. 162/1, położonej w obrębie gruntów miejscowości Kobylin-Kruszewo, gmina Kobylin-Borzymy.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.444.2020.MM

  2021-01-21 14:46:34

  Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę budynku obory dla bydła mlecznego o obsadzie 84 DJP wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojówkę oraz bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe w zakresie zmiany charakterystycznych parametrów obiektu na działkach o nr ewid. 49 i 50/1 położonych w obrębie gruntów m. Wólka Duża, gm. Wysokie Mazowieckie.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17