Aktualności

Lista aktualności

 • Obwieszczenie BI.6740.1.319.2020.DW

  2020-11-24 11:46:32

  Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej (kontenerową stację transformatorową z przyłączem kablowym SN 15 KV, instalacjami kablowymi nN 0,4kV i ogrodzeniem terenu), na działkach o nr ewid. gr. 67 i 68, położonych w obrębie miejscowości Niziołki – Dobki, gm. Kulesze Kościelne

 • Obwieszczenie BI.6740.1.339.2020.DW

  2020-11-20 13:17:18

  Przebudowa (odbudowa) wytwórni mas bitumicznych w zabudowie produkcyjnej na działkach o nr ewid. gr. 946/1 i 946/2, położonych w obrębie gruntów miasta Szepietowo przy ul Przemysłowej.

 • Zmiana zgłoszenia stacja elektromagnetyczna, dz. nr 892, gm. Szepietowo

  2020-11-12 11:45:32

  Zmiana zgłoszenia stacja elektromagnetyczna, dz. nr 892, gm. Szepietowo

 • Obwieszczenie BI.6740.1.266.2020.DW

  2020-11-09 12:41:42

  Budowa budynku obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego (projektowana obsada do 215 DJP) wraz z urządzeniami budowlanymi.

 • Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

  2020-11-09 09:48:56

  Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną nr 106237B Piszczaty-Kończany, Wnory-Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.384.2020.TR

  2020-11-06 14:12:46

  Budowa budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 87 DJP wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę oraz budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe (w zabudowie zagrodowej), lokalizowanych na działce o nr ewid. gruntu 154/2, położonej w obrębie gruntów miejscowości Koce-Basie, gm. Ciechanowiec.

 • OGŁOSZENIE - zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  2020-11-05 14:00:07

 • Obwieszczenie BI.6740.3.8.2020.AJ

  2020-10-28 14:29:27

  Przebudowa i budowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu

 • Obwieszczenie BI.6740.1.291.2020.DW

  2020-10-27 14:42:25

  Budowa elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, lokalizowanej na działkach o nr ewid. 83, 85 i 89/1, położonych w obrębie gruntów miejscowości Gołasze Mościckie, gmina Kulesze Kościelne.

 • Obwieszczenie BI.6740.1.75.2020

  2020-10-21 09:53:47

  Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy elektrycznej do 1 MW, kontenerowej stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą (określoną w projekcie budowlanym), lokalizowaną działce o nr ewid. gr. 10/6, położonych w obrębie miejscowości Brok, gm. Wysokie Mazowieckie.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2016-08-17

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2016-08-17