Kierownik – mgr inż. Franciszek Wyszyński
Siedziba: pok. 1-3 i 51-57 budynku starostwa
tel. (86) 275 24 17 wew. 30

Wydział między innymi:

-prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny w tym ewidencję gruntów
i budynków, gleboznawczą klasyfikację gruntów, oraz dysponuje środkami
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;

- wprowadza zmiany objęte ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpisów
prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów
aktów notarialnych;

- wydaje odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego;

-uzgadnia usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

-nadzoruje i prowadzi sprawy zakładania osnów szczegółowych oraz zakładania
i aktualizacji mapy zasadniczej;

-prowadzi powiatowe bazy danych wchodzące w skład krajowego systemu informacji o terenie;

-prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem i obrotem nieruchomościami
Skarbu Państwa i Powiatu;

-prowadzi sprawy dotyczące pozyskiwania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu;

-reguluje stany formalno-prawne nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
w szczególności opracowuje wnioski o urządzenie ksiąg wieczystych dla
nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu oraz ujawnia w tych księgach prawa;

-prowadzi sprawy związane z użytkowaniem wieczystym nieruchomości
Skarbu Państwa i Powiatu;

-prowadzi sprawy związane z trwałym zarządem nieruchomości Skarbu Państwa
i Powiatu, w szczególności przygotowuje decyzje o jego ustanowieniu;

-prowadzi sprawy związane z przenoszeniem własności działek siedliskowych
i działek dożywotniego użytkowania byłych właścicieli gospodarstw rolnych
przekazanych na rzecz Skarbu Państwa za rentę lub emeryturę;

-prowadzi postępowanie scaleniowe lub wymienne gruntów rolnych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Tymińska

Wprowadzający: Barbara Tymińska

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Modyfikujący: Barbara Tymińska

Data modyfikacji: 2010-12-08

Opublikował: Barbara Tymińska

Data publikacji: 2005-03-01