Zgłoszenie budowy

Archiwum

  1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typowego "Willa Weronika"

8 lipca 2015r.

Inwestor: Wojciech Jadczak

Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 309,310,311, położonych w miejscowości Czyżew (obręb Czyżew-Osada) przy ul. Sybiraków.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

  1. Budowa sieci wodociągowej

9 lipca 2015r.

Inwestor: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania z siedzibą w Szepietowie

Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 218/2, 428/1, 221/2, 221/3, 222/3, 222/4 położonych w miejscowości Dąbrowa Gogole oraz działkach o nr ewid. 2/3, 2/5, 2/7, 2/8, 8/2, 9/2 w miejscowości Dąbrowa Zabłotne.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     3.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

21 lipca 2015 r.

Inwestor: Iwona i Łukasz Choińscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 1994/8, położonej w miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     4.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

31 lipca 2015 r.

Inwestor: Mariusz Stypułkowski

Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 26, położonej w miejscowości Perki Lachy, gm. Sokoły.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     5.  Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

5 sierpnia 2015 r.

Inwestor: Janusz Fatyga

Opis inwestycji:

Zgłoszenie nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 166/1, położonej w miejscowości Osipy Kolonia, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     6.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

10 sierpnia 2015 r.

Inwestor: Anna i Michał Pieńkowscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działkach o nr ewid. 47/11 i 47/14, położonych w miejscowości Ospiy Zakrzewizna, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     7.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

11 września 2015 r.

Inwestor: Przemysław Kulesza

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. 2368, położonej w miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     8. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

14 października 2015 r.

Inwestor: Agnieszka i Michał Kostrowscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 307/17, położonej w miejscowości Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     9. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

9 listopada 2015 r.

Inwestor: Maciej Łuniewski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działkach o nr ewid. 9/2, 9/5, położonych w miejscowości Kozarze.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     10. Budowa sieci elektroenergetycznej

20 listopada 2015 r.

Inwestor: Gmina Klukowo

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii kablowej nN oświetlenia placu parku na działkach o nr ewid. 197/1, 525, położonych w miejscowości Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

      11. Budowa sieci elektroenergetycznej

23 listopada 2015 r.

Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV do oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 1747, 1684, położonych w miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

      12. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

12 lutego 2016 r.

Inwestor: Wyszyńska Ewelina

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornka na nieczystości ciekłe na działkach o nr ewid. 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, położonych w miejscowości Czyżew - Złote Jabłko.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       13. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

11 marca 2016 r.

Inwestor: Karol Terlikowski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 2864, położonej w miejscowości Ciechanowiec.

W dniu 8 kwietnia 2016 r. Starosta Wysokomazowiecki wniósł sprzeciw w drodze decyzji do przedmiotowego zgłoszenia.

       14. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

8 kwietnia 2016 r.

Inwestor: Magdalena i Michał Wojno

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. 6, położonej w miejscowości Brzóski Brzezińskie, gm. Wysokie Mazowiekcie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       15. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

6 czerwca 2016 r.

Inwestor: Robert Marek Uszyński

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem użytkowym oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. 211/4, położonej w miejscowości Nowodwory, gm. Ciechanowiec.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       16. Budowa sieci kanalizacyjnej

10 czerwca 2016 r.

Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 583, 584, 585, 594/2, położonych w miejscowości Wysokie Mazowieckie.  

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       17. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

16 czerwca 2016 r.

Inwestor: Marta i Mariusz Żochowscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystosci ciekłe na działce o nr ewid. 27/9, położonej w miejscowości Nowe Piekuty.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

      18. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

15 lipca 2016 r.

Inwestor: Paweł Markowski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. 27/12, położonej w miejscowości Nowe Piekuty.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

      19. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

8 sierpnia 2016 r.

Inwestor: Jadwiga Komar

Opis inwestycji:

Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 130 w obrębie miejscowości Wnory Wandy, gm. Kobylin-Borzymy.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

      20. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

10 sierpnia 2016 r.

Inwestor: Krystyna i Jarosław Tarasiewicz

Opis inwestycji: 

Zgłoszenie rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 54/1 w obrębie miejscowości Michałki, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia. 

      21. Budowa sieci elektroenergetycznej

30 września 2016 r.

Inwestor: Gmina Ciechanowiec

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-023kV oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 171/1, 171/2, 171/3 w obrębie miejscowości Bujenka, gm. Ciechanowiec.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

      22. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

3 października 2016 r.

Inwestor: Tadeusz Dworakowski

Opis inwestycji: 

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 48/5 w obrębie miejscowości Dworaki Staśki, gm. Sokoły.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     23. Budowa sieci elektroenergetycznej

3 października 2016 r.

Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-023kV oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 87/9, 150 w obrębie miejscowości Kalinowo Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     24. Budowa sieci elektroenergetycznej

3 października 2016 r.

Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-023kV oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 162 w obrębie miejscowości Osipy Lepertowizna, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     25. Budowa sieci elektroenergetycznej

11 października 2016 r.

Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-023kV oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 74/1, 74/2, 134, 73/4, 73/6, 72/8 w obrębie miejscowości Brzóski Brzezińskie, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     26. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

18 października 2016 r.

Inwestor: Wojciech Dołęgowski 

Opis inwestycji:

Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 535/2 w obrębie miejscowości Dąbrowa Kaski, gm. Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

      27. Budowa sieci elektroenergetycznej

3 listopada 2016 r.

Inwestor: Gmina Nowe Piekuty

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 146/2 w obrębie miejscowości Nowe Piekuty.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

      28. Budowa sieci elektroenergetycznej

8 listopada 2016 r.

Inwestor: Gmina Sokoły

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetleniowej nN-0,23kV na terenie placu targowego na działce o nr ewid. 45/1 w Sokołach. 

Inwestor wycofał przedmiotowe zgłoszenie.

      29. Budowa sieci elektroenergetycznej

14 listopada 2016 r.

Inwetor: Gmina Wysokie Mazowieckie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetleniowej nN-0,23kV na działce o nr ewid. 130 w obrębie miejscowości Tybory Olszewo, gm. Wysokie Mazowieckie. 

Starosta Wysokomazowiecki wniósł sprzeciw do przedmiotowego zgłoszenia.

 

2017 rok

       1. Budowa sieci kanalizacyjnej

7 lutego 2017 r.

Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid. 587, 592/3, 594/2 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       2. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

8 lutego 2017 r.

Inwestor: Bogusław Ambroziak

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 9, 10 w obrębie miejscowości Wojny-Izdebnik, gm. Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       3. Budowa sieci wodociągowej

22 marca 2017 r.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na rondzie w ciągu drogi powiatowej Nr 2052B na działkach o nr ewid. 17/19, 23/4, 43, 101/1, 101/3, 107/1, 125/1, 125/2 w obrębie miejscowości Kulesze Kościelne.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       4. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

24 marca 2017 r.

Inwestor: Tomasz Mojkowski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 106/7, 107/7 w obrębie miejscowości Czajki, gm. Sokoły.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

27 marca 2017 r.

Inwetor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie przebudowy ul. Trakt Suraski (rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej) na działce o nr ewid. 438 w obrębie miejscowości Wysokiem Mazowieckiem.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       6. Budowa sieci elektroenergetycznej

31 marca 2017 r.

Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Opin inwestycji: 

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 603/40, 603/39, 603/25, 603/27, 603/29, 603/31, 603/33, 603/35 w obrębie miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       7. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

21 kwietnia 2017 r.

Inwestor: Anna i Miorsław Żuryńscy

Opis inwestycji: 

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 68 w obrębie miejscowości Kapłań, gm. Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       8. Budowa sieci elektroenergetycznej

27 kwietnia 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 90/3, 86/2, 116/2, 65/2, 64/2, 115, 76/1, 75 w obrębie miejscowości Osipy-Wydziory Drugie, działce o nr ewid. 65/2 w obrębie miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       9. Budowa sieci elektroenergetycznej

28 kwietnia 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 198/6, 141/3, 140, 139/1, 139/2 w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, działce o nr ewid. 1/1 w obrębie miejscowości Osipy-Zakrzewizna, działce o nr ewid. 166/4 w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       10. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

4 maja 2017 r.

Inwestor: Stefan Brzozowski

OPis inwestycji:

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinego na działkach o nr ewid. 253/1, 150/12 w obrębie miejscowości Jabłoń Kościelna, gm. Nowe Piekuty.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

        11. Budowa sieci elektroenergetycznej

12 maja 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 191/1, 191/2 w obrębie miejscowości Stare Kostry, gm. Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

        12. Budowa sieci wodociągowej

17 maja 2017 r.

Inwestor: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2422/122, 2422/134, 404/2, 289/34 w obrębie miejscowości Wysokie Mazowieckie, działce o nr ewid. 55/1 w obrębie miejscowości Zawrocie Nowiny, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

        13. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

23 maja 2017 r.

Inwetor: Hanna i Rafał Piętka

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 116 w obrębie miejscowości Stare Zalesie, gm. Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

         14. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

24 maja 2017 r.

Inwestor: Bożena i Mirosław Kruszewscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 32/3 w obrębie miejscowości Kłoski Młynowięta, gm. Kobylin-Borzymy.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

          15. Budowa sieci elektroenergetycznej

26 maja 2017 r.

Inwestor: Gmina Czyżew

Opis inwestycji: 

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia dorogowego na działce o nr ewid. 174 w obrębie miejscowości Czyżew.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

          16. Budowa sieci elektroenergetycznej

31 maja 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na działkach o nr ewid. 220, 86/17, 200/2, 200/1, 85 w obrębie miejscowości Sokoły.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

           17. Budowa sieci elektroenergetycznej

2 czerwca 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego na działkach o nr ewid. 120/4, 120/3 w obrębie miejscowości Krasowo Wólka, na działkach o nr ewid. 51, 13/1 w obrębie miejscowości Wierzbowizna, gm. Nowe Piekuty.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

          18. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

23 czerwca 2017 r.

Inwestor: Małgorzata i Leszek Wróblewscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 26/8 w obrębie miejscowości Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

          19. Budowa sieci wodociągowej

4 września 2017 r.

Inwestor: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 950, 47/4, 379, 374 w obrębie miejscowości Szepietowo, ul. Nowy Świat - Przemysłowa.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

         20. Budowa elektronergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV

5 września 2017 r.

Inwestor: Radosław Łuniewski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na działkach o nr ewid. 154, 362 we wsi Krasowo Wielkie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

         21. Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie (ul. Łąkowa) - budowa sieci kanalizacji deszczowej.

20 września 2017 r.

Inwestor: Gmina Czyżew

Opis inwestycji:

Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej w Czyżewie (ul. Łąkowa) - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu kanalizacji deszczowej do miejskiego rowu drogowego na działkach o nr ewid. gr. 637/41, 637/46, 638/50 w obrębie m. Czyżew-Osada.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

         22. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

17 listopada 2017 r.

Inwestor: Arkadiusz Żanowski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 17/18 położonej w Czyżewie (obręb ewid. Czyżew - Chrapki).

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

  23. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

22 listopada 2017 r.

Inwestor: Agnieszka Roszkowska

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 222/4 położonej w m. Czarnowo- Biki (obręb ewidencyjny Czarnowo- Biki).   

  24. Budowa sieci wodociągowej

20 grudnia 2017 r.

Inwestor: Gmina Klukowo

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 453/1 i 372 w obrębie miejscowości Lubowicz Wielki oraz na działkach o nr ewid. 602/1, 602/2, 619, 601, 607/1 i 607/2 w obrębie miejscowości Gródek, gm. Klukowo.

   25. Budowa sieci wodociągowej

20 grudnia 2017 r.

Inwestor: Gmina Klukowo

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2 i 15 w obrębie miejscowości Trojanówek oraz na działce o nr ewid. 97 w obrębie miejscowości Lubowicz Wielki, gm. Klukowo.

   26. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego

 5 luty 2018 r.

Inwestor: Adam Gołaszewski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 141 w obrębie 0012 Gołasze Puszcza gm. Wysokie Mazowieckie.

Metryka strony

Udostępniający: Adam Suchowierski

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Suchowierski

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Data wprowadzenia: 2015-07-14

Data modyfikacji: 2018-02-08

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2016-07-07