Przyjmowanie i załatwianie interesantów

Podania i wnioski od interesantów w sprawach, których załatwienie należy do kompetencji Starosty Wysokomazowieckiego lub organów kolegialnych,  przyjmowane są bezpośrednio w kancelarii ogólnej starostwa powiatowego – pokój Nr 6 na parterze budynku lub za pośrednictwem poczty.

Pracownik kancelarii ogólnej kieruje interesantów do właściwych dla poszczególnych spraw wydziałów i stanowisk pracy wg ich lokalizacji w budynku.

Urzędnicy na wszystkich stanowiskach pracy- każdy w zakresie prowadzonych przez siebie spraw- udzielają szczegółowych informacji dotyczących sposobu i trybu rozpatrzenia danej sprawy, obowiązujących przy jej załatwieniu przepisów prawnych, wymaganych dokumentów, przekazują obowiązujące w danej sprawie formularze oraz udzielają niezbędnej pomocy w ich wypełnianiu.

Interesanci przyjmowani są w dniach i godzinach pracy starostwa powiatowego, a więc:

- w poniedziałki od 800  do 1600,

- od wtorku do piątku w godzinach 730 do 1530.

W soboty, niedziele i święta starostwo powiatowe  jest nieczynne.

 

Zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego oraz aktów prawa miejscowego udostępniane są nieodpłatniew pokoju nr 22 starostwa powiatowego, w godzinach pracy urzędu.

Wskazane przez zainteresowane osoby numery Monitora Polskiego B udostępniane są nieodpłatnie w ciągu 14 dni od daty pisemnego wniosku złożonegow pokoju nr 22 starostwa powiatowego, w godzinach pracy urzędu.

 

WYDZIAŁY:

 

Wydział Organizacyjny

Wydział Rolnictwa, Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wydział Finansowy

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wydział Komunikacji i Dróg

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Ostrowski

Data wytworzenia: 2020-09-11

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Data wprowadzenia: 2007-04-17

Data modyfikacji: 2020-09-11

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2007-04-17