OGŁOSZENIA

18.07.2024 r.
GN.6853.1.2024 Ogłoszenie o wydaniu decyzji

04.07.2024 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

26.06.2024 r.
GN.6853.1.2024 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

13.06.2024 r.
GN.6853.2.2024 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia

05.06.2024 r.
GN.6853.26.2023 Ogłoszenie o wydaniu decyzji

21.05.2024 r.
GN.6853.19.2023 Ogłoszenie o wydaniu decyzji

26.04.2024 r.
Korekta ogłoszenia Ogłoszenie o otwartym naborze partnera obowiązkowego do wspólnej realizacji projektu pt.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwa mleczarskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem”

26.04.2024 r.
Korekta ogłoszenia Ogłoszenie o otwartym naborze partnera dodatkowego do wspólnej realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży spożywczej w dziedzinie przetwórstwa mleczarskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem”

24.04.2024 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GN.6853.35.2023

18.04.2024 r.
GN.6853.1.2024 ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

20.03.2024 r.
GN.6853.15.2023 ogłoszenie o wydaniu decyzji

01.03.2024 r.
GN.6853.36.2023 ogłoszenie o wydaniu decyzji

15.02.2024 r.
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu – ołtarz główny – część środkowa z kolumnami”
Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23.11.2022 r. Powiat Wysokomazowiecki zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu  – ołtarz główny – część środkowa z kolumnami”.
Prowadzącym postępowanie zakupowe jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu
.
W dniu 21.03.2024 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert.
W dniu 25.03.2024 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15.02.2024 r.
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu”
Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23.11.2022 r. Powiat Wysokomazowiecki zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu”.
Prowadzącym postępowanie zakupowe jest Rzymskokatolicka Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu.
W dniu 21.03.2024 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert.
W dniu 25.03.2024 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

13.02.2024 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GN.6853.36.2023

12.02.2024 r.
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia GN.6853.35.2023

31.01.2024 r.
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych – etap II”
Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23.11.2022 r. Powiat Wysokomazowiecki zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych – etap II”.
Prowadzącym postępowanie zakupowe jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych.
W dniu 08.03.2024 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert.
W dniu 04.04.2024 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

05.12.2023 r.
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych”
Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23.11.2022 r. Powiat Wysokomazowiecki zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Prace remontowo-konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych”.
Prowadzącym postępowanie zakupowe jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Ap. w Kuleszach Kościelnych.
W dniu 10.01.2024 r. dodano: Informacja z otwarcia ofert.
W dniu 01.02.2024 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie GN.6853.36.2023 o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości

30.11.2023 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GN.6853.26.2023

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GN.6853.28.2023

23.11.2023 r.
Ogłoszenie Starosty Wysokomazowieckiego w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

09.10.2023 r.
Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Remont i renowacja frontowego i ogrodowego wejścia do budynku zabytkowego dworu”
Na podstawie § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022  z dnia 23.11.2022 r. Powiat Wysokomazowiecki zawiadamia o rozpoczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn.: „Remont i renowacja frontowego i ogrodowego wejścia do budynku zabytkowego dworu”.
Prowadzącym postępowanie zakupowe jest Agnieszka i Mariusz Zgierun.
W dniu 09.11.2023 r. dodano informację z otwarcia ofert.
W dniu 13.11.2023 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

02.08.2023 r.
Ogłoszenie naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Edycja 2

W dniu 16.08.2023 r. dodano informację o wynikach naboru.

13.07.2023 r. 
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2024 

17.01.2023 r. 
Ogłoszenie naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 

Dnia 24.01.2023 r. do ww. ogłoszenia dodano ogłoszenie o zmianie terminu naboru wniosków. 
Dnia 03.03.2023 r. dodano informację o wynikach naboru.

19.10.2022 r.
Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w obrębie Pułazie-Świerże, gmina Szepietowo.

29.09.2022 r. 

GN.6853.4.2022 ogłoszenie o wydaniu decyzji

GN.6853.9.2022 ogłoszenie o wydaniu decyzji 

GN.6853.10.2022 ogłoszenie o wydaniu decyzji

27.09.2022 r.
GN.6853.14.2022 ogłoszenie o wszczęciu postępowania

25.08.2022 r.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GN.6853.9.2022
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GN.6853.10.2022

09.08.2022 r.
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych Sokoły

30.06.2022 r.
Ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2023

24.06.2022 r.
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia GN.6853.14.2022

23.06.2022 r.
GN.6642.207.2020_Zawiadomienie_BIP Kobylin
Dnia 13.07.2022 r. zaktualizowano załącznik GN.6642.207.2020_Zawiadomienie_BIP Kobylin.pdf

15.06.2022 r.

Zawiadomienie GN.6853.10.2022 o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Osipy-Kolonia, gmina Wysokie Mazowieckie, nr 144

Zawiadomienie GN.6853.9.2022 o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości, położonej w obrębie Osipy-Kolonia, gmina Wysokie Mazowieckie nr 140/1.

13.06.2022 r.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GN.6853.11.2022 w sposobie korzystania z części nieruchomości 0013 Kozarze, gmina Ciechanowiec

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania GN.6853.4.2022 w sposobie korzystania właściciela z części nieruchomości 0012 Gołasze-Puszcza, gmina Wysokie Mazowieckie

10.05.2022 r.
Zawiadomienie w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa podlaskiego

04.04.2022 r.
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 4,5 m2, położonej w obrębie Gołasze-Puszcza

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 38 m2, położonej w obrębie Kozarze

11.03.2022 r.
INFORMACJA STAROSTY WYSOKOMAZOWIECKIEGO GN.661.4.2020 (etap 2) ws. wyłożenia do wglądu osób zainteresowanych projektów operatów opisowo-kartograficznych powstałych w wyniku modernizacji egib, gm. Nowe Piekuty (etap 2)

21.12.2021 r.
Analiza zdawalności w OSK za III kwartał 2021 r.

07.09.2021 r.
Ogłoszenie zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Brzóski Brzezińskie

08.07.2021 r.
Uchwała ZPW w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie na 2022 rok

01.07.2021 r.
Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 1,3 m2, położonej w obrębie Brzóski Brzezińskie

17.05.2021 r.
Ogłoszenie GN.6642.629.2021 przyjęcie granic podziałowych Jabłoń-Dobki

23.03.2021 r.
GN.661.4.2020 Jabłoń-Dąbrowa ustalenie granic uzupełnienie

11.03.2021 r.
UCHWAŁA NR 70/362/2021 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2021

01.03.2021 r.
Zawiadomienie GN.661.4.2020 - Jabłoń-Dąbrowa ustalenie granic

25.02.2021 r.
Zawiadomienia GN.661.4.2020 w sprawie ustalenia granic, Wierzbowizna, gm. Nowe Piekuty

10.02.2021 r.
OBWIESZCZENIE o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077B na odcinku Plewki - Dąbrowa Moczydły - Dzikowiny, gmina Szepietowo"

11.12.2020 r.
BI.6341.4.2020 - zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

09.12.2020
BI. 604.4. 2020 OBWIESZCZENIE dot. przygotowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020-2027” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

23.11.2020r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

23.11.2020 r.
Udzielenie Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

23.10.2020 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie poprzez rów, do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej, gmina Wysokie Mazowieckie

28.08.2020 r.
RR.6341.13.2020 obwieszczenie o wydaniu pozw. wodnopr nr BI.RUZ.4210.4.2020.MK

25.08.2020 r.
RR.6341.12.2020 obwieszczenie o udzieleniu Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach

13.08.2020 r.

Ogłoszenie GN.6853.5.2020 - w sprawie wydania decyzji ograniczającej właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 18,2 m2 położonej w obrębie Wojny-Krupy, gmina Szepietowo

27.07.2020 r.

OGŁOSZENIE GN.6853.5.2020 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

23.07.2020 r.

Ogłoszenie GN.6853.4.2020 o wydaniu decyzji w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości

Ogłoszenie o wydaniu decyzji nr GN.6853.2.2020 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości

Ogłoszenie o wydaniu decyzja nr GN.6853.3.2020 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości

Ogłoszenie o wydaniu decyzji nr GN.6853.1.2020 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości

21.07.2020 r.

UCHWAŁA NR 52/265/2020 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2021

01.07.2020 r.

GN.6853.1-4.2020 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

09.08.2020 r.

Ogłoszenie GN.6853.11.2019 o ograniczeniu w sposobie korzystania z części nieruchomości

Ogłoszenie GN.6853.14.2019 o ograniczeniu w sposobie korzystania z części nieruchomości

29.05.2020 r.

RR.6341.9.2020 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach, nr BI.ZUZ.2.421.263.2019.BW przez ZZ WP Białystok

27.05.2020 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania darowizną w trybie bezprzetargowym, obręb 0005 Ciechanowiec.

20.05.2020 r.

Zawiadamienie, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

02.04.2020 r.

Starosta Wysokomazowiecki zawiadamia o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, wynoszącej 20,2 m2, położonej w obrębie Wojny-Krupy, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, poprzez zezwolenie dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na budowę sieci gazowej średniego pod nazwą „Sieć gazowa ś/ć dla gm. Szepietowo".

30.03.2020 r.

Zawiadomienie GN.6853.11.2019 o wszczęciu z dniem 30 marca 2020 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie postępowania w przedmiocie ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 27,4 m2, położonej w obrębie Sokoły S, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki.

30.03.2020 r.

Zawiadomienie GN.6853.14.2019 o wszczęciu z dniem 30 marca 2020 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie postępowania w przedmiocie ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 7,7 m2, położonej w obrębie Sokoły M, gmina Sokoły.

06.03.2020 r.

Zawiadamomienie o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 2,8 m2, położonej w obrębie Sokoły M, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie

27.01.2020 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania darowizną w trybie bezprzetargowym, obręb Krasowo-Częstki, gm. Nowe Piekuty

27.01.2020 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania darowizną w trybie bezprzetargowym, obręb Stokowisko, gm. Nowe Piekuty

27.01.2020 r.

Zawiadamia o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 27,4 m2, położonej w obrębie Sokoły S, gmina Sokoły

27.01.2020 r.

Zawiadomienie o zamiarze ograniczenia właściciela w części nieruchomośći położonej w obrębie Sosoły S, gm. Sokoły.

26.08.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania BI.ZUZ.5.421.115.2019.ED w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych

02.08.2019 r.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

03.07.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2020

01.07.2019 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

12.10.2018 r.

Obwieszczenie BI.ZUZ.2.421.269.2018.AP Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

04.10.2018 r.

Obwieszczenie BI.ZUZ.2.421.269.2018.AP Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

11.07.2018 r.

Uchwała nr 113/562/201/ Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2019

19.06.2018 r.

Uchwała Nr 111/553/2018 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2018.

29.06.2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do resjestru zabytków, połozonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2018. 

12.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transporu zbiorowego

7.07.2016 r.

Ogłoszenie o naborze wnioksów o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2017.

23.11.2015r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transporu zbiorowego

26.10.2015r.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia współwłaścicieli w sposobie korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Milewo Zabielne, gmina Kobylin-Borzymy.

15.10.2015r.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wysokomazowieckim

23.07.2015 r.

Ogłoszenie o naborze wnioksów o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2016. 

19.01.2015 r.

Informacja o sposobie realizacji nadzoru nad gospodarką w LN

11.08.2014 r.

Ogłoszenie o naborze wnioksów o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2015. 

25.07.2013 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, polozonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2014.

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Paweł Tyszko

Data wprowadzenia: 2013-07-25

Data modyfikacji: 2024-07-18

Opublikował: Paweł Tyszko

Data publikacji: 2013-07-25