23.03.2021 r.
GN.661.4.2020 Jabłoń-Dąbrowa ustalenie granic uzupełnienie

11.03.2021 r.
UCHWAŁA NR 70/362/2021 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 10 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2021

01.03.2021 r.
Zawiadomienie GN.661.4.2020 - Jabłoń-Dąbrowa ustalenie granic

25.02.2021 r.
Zawiadomienia GN.661.4.2020 w sprawie ustalenia granic, Wierzbowizna, gm. Nowe Piekuty

10.02.2021 r.
OBWIESZCZENIE o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2077B na odcinku Plewki - Dąbrowa Moczydły - Dzikowiny, gmina Szepietowo"

11.12.2020 r.
BI.6341.4.2020 - zawiadamienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

09.12.2020
BI. 604.4. 2020 OBWIESZCZENIE dot. przygotowania projektu „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2020-2027” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

23.11.2020r.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

23.11.2020 r.
Udzielenie Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

23.10.2020 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie poprzez rów, do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej, gmina Wysokie Mazowieckie

28.08.2020 r.
RR.6341.13.2020 obwieszczenie o wydaniu pozw. wodnopr nr BI.RUZ.4210.4.2020.MK

25.08.2020 r.
RR.6341.12.2020 obwieszczenie o udzieleniu Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach

13.08.2020 r.

Ogłoszenie GN.6853.5.2020 - w sprawie wydania decyzji ograniczającej właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 18,2 m2 położonej w obrębie Wojny-Krupy, gmina Szepietowo

27.07.2020 r.

OGŁOSZENIE GN.6853.5.2020 zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

23.07.2020 r.

Ogłoszenie GN.6853.4.2020 o wydaniu decyzji w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości

Ogłoszenie o wydaniu decyzji nr GN.6853.2.2020 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości

Ogłoszenie o wydaniu decyzja nr GN.6853.3.2020 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości

Ogłoszenie o wydaniu decyzji nr GN.6853.1.2020 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości

21.07.2020 r.

UCHWAŁA NR 52/265/2020 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 20 lipca 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2021

01.07.2020 r.

GN.6853.1-4.2020 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

09.08.2020 r.

Ogłoszenie GN.6853.11.2019 o ograniczeniu w sposobie korzystania z części nieruchomości

Ogłoszenie GN.6853.14.2019 o ograniczeniu w sposobie korzystania z części nieruchomości

29.05.2020 r.

RR.6341.9.2020 obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach, nr BI.ZUZ.2.421.263.2019.BW przez ZZ WP Białystok

27.05.2020 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania darowizną w trybie bezprzetargowym, obręb 0005 Ciechanowiec.

20.05.2020 r.

Zawiadamienie, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

02.04.2020 r.

Starosta Wysokomazowiecki zawiadamia o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, wynoszącej 20,2 m2, położonej w obrębie Wojny-Krupy, gmina Szepietowo, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, poprzez zezwolenie dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na budowę sieci gazowej średniego pod nazwą „Sieć gazowa ś/ć dla gm. Szepietowo".

30.03.2020 r.

Zawiadomienie GN.6853.11.2019 o wszczęciu z dniem 30 marca 2020 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie postępowania w przedmiocie ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 27,4 m2, położonej w obrębie Sokoły S, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki.

30.03.2020 r.

Zawiadomienie GN.6853.14.2019 o wszczęciu z dniem 30 marca 2020 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie postępowania w przedmiocie ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 7,7 m2, położonej w obrębie Sokoły M, gmina Sokoły.

06.03.2020 r.

Zawiadamomienie o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 2,8 m2, położonej w obrębie Sokoły M, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie

27.01.2020 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania darowizną w trybie bezprzetargowym, obręb Krasowo-Częstki, gm. Nowe Piekuty

27.01.2020 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania darowizną w trybie bezprzetargowym, obręb Stokowisko, gm. Nowe Piekuty

27.01.2020 r.

Zawiadamia o zamiarze ograniczenia właściciela w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 27,4 m2, położonej w obrębie Sokoły S, gmina Sokoły

27.01.2020 r.

Zawiadomienie o zamiarze ograniczenia właściciela w części nieruchomośći położonej w obrębie Sosoły S, gm. Sokoły.

26.08.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania BI.ZUZ.5.421.115.2019.ED w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych

02.08.2019 r.

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania administracyjnego wszczętego, na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

03.07.2019 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2020

01.07.2019 r.

Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym

12.10.2018 r.

Obwieszczenie BI.ZUZ.2.421.269.2018.AP Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

04.10.2018 r.

Obwieszczenie BI.ZUZ.2.421.269.2018.AP Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

11.07.2018 r.

Uchwała nr 113/562/201/ Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2019

19.06.2018 r.

Uchwała Nr 111/553/2018 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2018.

29.06.2017 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do resjestru zabytków, połozonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2018. 

12.12.2016 r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transporu zbiorowego

7.07.2016 r.

Ogłoszenie o naborze wnioksów o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2017.

23.11.2015r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transporu zbiorowego

26.10.2015r.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia współwłaścicieli w sposobie korzystania z nieruchomości położonej w obrębie Milewo Zabielne, gmina Kobylin-Borzymy.

15.10.2015r.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Wysokomazowieckim

23.07.2015 r.

Ogłoszenie o naborze wnioksów o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2016. 

19.01.2015 r.

Informacja o sposobie realizacji nadzoru nad gospodarką w LN

11.08.2014 r.

Ogłoszenie o naborze wnioksów o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2015. 

25.07.2013 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, polozonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego na rok 2014.

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-06-29

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Data wprowadzenia: 2013-07-25

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2021-03-23

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2013-07-25