RR.6341.12.2020 obwieszczenie o udzieleniu Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zwanej dalej „Kpa", w związku z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu J.4..08.2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielił Zarządowi Powiatu Wysokomazowieckiego pozwolenia wodnoprawnego na roboty w wodach tj. likwidację istniejących i wykonanie nowych przepustów pod koroną drogi na rzece Rokitnica i cieku bez nazwy oraz wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów (przydrożnych i chłonno - odparowujących) z przepustami w ich przebiegu oraz przebudowę rowów poprzez likwidację i rozbiórkę istniejących oraz wykonanie nowych przepustów pod koroną drogi na działkach nr geod.: 146, 103, 147, 148, 106, 107, 108, 109, 119, 12,120, 118/3, 121, 118/2, 118,1/ 115, 69,1, 69/2, 69/3, 13,75,73, 169, 83/1, 51/4, 50, 48, 51/1, 52, 74, 83/2, 76, 82, 167/1, 90, 122/3, 154, 153, 152, 151, 150, 140 obręb Chojane - Sierocięta, gm. Kulesze Kościelne, 106, 126, 125, 129/1, 124/1, 123/2, 123/3, 115, 116, 122, 129/3, 129/4, 135/2, 135/1, 134, 133, 132, 131,130 obręb Chojane - Stankowięta, gm. Kulesze Kościelne, 68, 87, 85, 84, 83, 82, 81, 63, 39, 38, 26/5, 14/3, 14/1, 9/1, 18, 15, 16, 17, 27, 28, 42, 88/2, 88/1, 96, 99 obręb Chojane - Pawłowięta, gm. Kulesze Kościelne, 39, 40, 41, 42,43,44/2, 140, 49/1, 51/1, 50, 65, 145/1, 113/1, 110/1, 141 obręb Kalinowo - Solki, gm. Kulesze Kościelne, 99 i 95 obręb Gołasze - Puszcza, gm. Wysokie Mazowieckie woj. podlaskie, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki - Chojane - Sierocięta - droga powiatowa Nr 2052B, gmina Kulesze Kościelne i Wysokie Mazowieckie".

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Władysław Biały

Data wytworzenia: 2020-08-25

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-08-25

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-08-25