Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie poprzez rów, do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej, gmina Wysokie Mazowieckie

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie poprzez rów, do ziemi oczyszczonych ścieków bytowych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Jabłonce Kościelnej, gmina Wysokie Mazowieckie, za pomocą istniejącego wylotu zlokalizowanego na działce o nr ew. 426 obręb Jabłonka Świerczewo, gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Władysław Biały

Data wytworzenia: 2020-11-23

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-11-23

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-11-23