Udzielenie Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne

Udzielenie Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych poprzez wyloty do rowów przydrożnych, rowów melioracyjnych, rowów, rowów retencyjno- odparowujących, rzeki Pełchówka, rzeki Szysia oraz cieku wodnego „Ciek spod Stadnik" z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 690 od km 22+700 do km 57+725,67 zlokalizowanego na działkach w gminie Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, oraz w gminach Perlejewo, Grodzisk, Drohiczyn i Siemiatycze, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, w ramach inwestycji pn. „Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ciechanowiec - Siemiatycze", powiat wysokomazowiecki, powiat siemiatycki, województwo podlaskie, z prośbą o udostępnienie do publicznej wiadomości przez okres 14 dni.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Władysław Biały

Data wytworzenia: 2020-11-23

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-11-23

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-11-23