Ogłoszenie GN.6853.14.2019 o ograniczeniu w sposobie korzystania z części nieruchomości

Starosta Wysokomazowiecki informuje, że w dniu 09 czerwca 2020 r. została wydana decyzja nr GN.6853.11.2019 w przedmiocie ograniczenia w sposobie korzystania z części nieruchomości wynoszącej 27,4 m , położonej w obrębie Sokoły S, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 84/2 o pow. 0,4360 ha, nie posiadającej księgi wieczystej, poprzez zezwolenie dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp, z o.o. z siedzibą w Tarnowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000374001, NIP 5252496411, REGON 142739519 na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na terenie gminy Sokoły.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Magdalena Wojno-Śednicka

Data wytworzenia: 2020-06-09

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-06-09

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-06-09