RR.6341.13.2020 OBWIESZCZENIE o wydaniu pozw. wodnopr nr BI.RUZ.4210.4.2020.MK

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa" oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 25.08.2020 r. znak: BI.RUZ.4210.4.2020.MK, mocą której udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w ramach zadania „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Władysław Biały

Data wytworzenia: 2020-08-28

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-09-02

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-09-02