Język migowy

JĘZYK MIGOWY W STAROSTWIE

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243, z 2012 r. poz. 986) Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem zapewnia osobom uprawnionym, tzn., osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

1.  Kontakt z urzędem za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

a) poczty elektronicznej – powiat@wysokomazowiecki.pl;

b) elektronicznej skrzynki podawczej - odwołanie do niej umieszczono na stronie internetowej starostwa – www.wysokomazowiecki.pl;

c) faksu pod nr 86 275 31 53.

2. Skorzystanie z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika - osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić w starostwie sprawę, dla której właściwy jest Starosta Wysokomazowiecki może skorzystać z pomocy tłumacza:

a) polskiego języka migowego PJM

b) systemu językowo - migowego SJM

c) sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN.

3. Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym urzędem proszona jest o pisemne zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed terminem korzystania ze świadczenia - z wyłączeniem sytuacji nagłych. Można w tym celu użyć zamieszczonego poniżej druku wniosku.

4. Świadczenie usługi dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.) jest bezpłatne i realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem.

5. W Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem można również skorzystać z pomocy pracowników Starostwa, którzy zostali przeszkoleni w zakresie SJM (kurs elementarny).

6. Załatwianie spraw przy pomocy osoby przybranej. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się
(Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243, z 2012 r. poz. 986) jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba, która ukończyła 16 lat
i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie.

Metryka strony

Udostępniający: Szymon Kuźmiński Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Szymon Kuźmiński

Data wytworzenia: 2015-03-10

Wprowadzający: Szymon Kuźmiński

Data wprowadzenia: 2015-03-10

Data modyfikacji: 2015-03-10

Opublikował: Szymon Kuźmiński

Data publikacji: 2015-03-10