programy realizacji zadań publicznych

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA 2020-2027 ZA LATA 2020-2021

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA 2020-2027

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA 2016-2019 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2020-2024 ZA LATA 2018-2019

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO ZA LATA 2016-2019 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2020-2014 ZA LATA 2016-2017

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA LATA 2017-2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO NA 2016-2019 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2020-2024

RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ 2016-2019 ZA LATA 2014-2015

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA LATA 2016-2018

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

RAPORT Z WYKONANIA POWIATOWEGO PROGRMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO ZA LATA 2009-2011

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO- PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ 2016-2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU WYSOKOMAZOWIECKEIGO DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019

Plan Rozwoju Lokalnego

Program Ochrony Środowiska Powiatu Wysokomazowieckiego 2008-2011

Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z ter. Powiatu Wysokomazowieckiego

Program Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi

Raport z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wysokomazowieckiego za lata 2007-2008

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wysokomazowieckiego za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r.

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Zieliński - Starostwo Powiatowe

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-06-19

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2007-04-13

Data modyfikacji: 2022-10-18

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2016-12-30