Informacje ogólne o Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

jest komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem i obejmuje zasięgiem swego działania powiat wysokomazowiecki.

Siedziba Zespołu:

Starostwo Powiatowe
ul. Mickiewicza 1
18-200 Wysokie Mazowieckie
pokój nr 11
Przewodniczący ZespołuAgnieszka Markowska-Zacharewicz

Informacja telefoniczna: 86 306 72 10 lub 86 306 72 11

Fax: 86 306 72 12

Email: zoon@pcprwysokiemazowieckie.pl

 

Podstawa prawna działania Zespołu:
·         - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, ze późniejszymi zmianami),
·         - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 z późniejszymi zmianami),
·         - rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 z późniejszymi zmianami).
·         - zarządzenie Nr 7/2002 Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 26 lipca 2002 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wysokiem Mazowieckiem,
 
 
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
·         - orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
·         - orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
·         - legitymacje osoby niepełnosprawnej.
 
 
Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:
·         - zasiłku pielęgnacyjnego,
·         - świadczenia pielęgnacyjnego,
·        - -  korzystania z ulg i uprawnień.
 
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:
·         - odpowiedniego zatrudnienia,
·         - szkolenia
·         - uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
·         - zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
·         - środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
·         - uzyskania karty parkingowej,
·         - świadczeń z pomocy społecznej
·         - zasiłku pielęgnacyjnego,
·         - uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
·         - ulg i uprawnień.
 
Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych
Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.
 
Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:
·         - wniosek o wydanie orzeczenia,
·         - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku), 

·         - dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu.

 

Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej:
osoby powyżej 16 roku życia:
wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 
osoby które nie ukończyły 16 roku życia:
wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
 
Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
Aby otrzymać legitymację należy złożyć:
·         - wniosek o wydanie legitymacji,(druk do pobrania)
·         - orzeczenie w oryginale,
·         - jedno aktualne zdjęcie (tyko osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Kadłubowska -Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulińska

Data wytworzenia: 2021-01-13

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Data wprowadzenia: 2010-09-08

Data modyfikacji: 2021-01-13

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2010-09-08