Wydział Finansowy

Skarbnik powiatu – mgr Izabela Wiśniewska
Siedziba: pok. 28, 29 budynku Starostwa
tel. (86) 275 24 17 wew. 27

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo-księgową Starostwa,
organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania
z realizacji zadań budżetu.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. Opracowanie projektu budżetu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu.
2. Nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
3. Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa.
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
5. Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zadaniami.
6. Prowadzenie sprawozdawczości i oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
7. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
8. Nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej Starostwa.
9. Prowadzenie kontroli finansowej.
10. Gospodarowanie środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
11. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
12. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.
13. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
14. Prowadzenie obsługi finansowej Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu, nie posiadających własnych służb finansowych.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2005-03-01

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2017-02-23

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2005-03-01