Zawiadamienie, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

Na wniosek Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 stycznia 2020r., znak: Ref. 006-20/SG/SG/MJ-PL (uzupełnionego pismem z dnia 12.03.2020r.) zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. na odprowadzanie do wód i do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w ramach zadania „Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Władysław Biały

Data wytworzenia: 2020-05-20

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-05-20

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2020-05-20