Karta Informacyjna Poradnictwa


KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz
  o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku
  z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady
i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  86 477 02 00 00 lub e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem tj. 

poniedziałek  w godz. 8.00-16.00,

wtorek- piątek w  godz. 7.30 do godz. 15.30

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę poza punktem, przez telefon lub Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu
i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana 
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy
z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady
i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  86 477 02 00 lub e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem tj. 

poniedziałek w godz. 8.00-16.00,

wtorek- piątek w  godz. 7.30 do godz. 15.30

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę poza punktem, przez telefon lub Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Opis usługi

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana
do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych,
w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

·         rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

·         przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Kto może skorzystać

Uprawniona do zainicjowania darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  86 477 02 00 00 lub e-mail: pomocprawna@wysokomazowiecki.pl

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem tj. 

poniedziałek  w godz. 8.00-16.00,

wtorek- piątek w  godz. 7.30 do godz. 15.30

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę poza punktem, przez telefon lub Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji udzielają adwokaci i radcowie prawni
poniedziałki i środy – adwokaci,
wtorki, czwartki i piątki – radcowie prawni

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A,

pok. Nr 11

tel.: 86 275 24 17 wew. 68

Poniedziałek 

godz. 9.00-13.00

Wtorek

godz. 11.30 – 15.30

Środa 

godz. 9.00-13.00

Czwartek

godz. 11.30 – 15.30

Piątek

godz. 9.00-13.00

86 477 02 00

Punkt powierzony do prowadzenia  Stowarzyszeniu SURSUM CORDA, ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji udziela radca prawny, mediator

Urząd Miejski w Czyżewie

18-220 Czyżew,
ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, tel.: 862755036

Poniedziałek 

godz. 9.00-13.00

86 477 02 00

Urząd Gminy w Sokołach 18-218 Sokoły,
ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 14, tel.: 86 4763010

Wtorek

godz. 9.00-13.00

Urząd Miejski w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec,
ul. Adama Mickiewicza 1, pokój nr 22, tel.: 86 2771145

Środa – czwartek

godz. 11.30 –15.30

Piątek

godz. 9.00 – 13.00

86 477

02 00

 


KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  86 477 02 00 

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem tj.  

poniedziałek  w godz. 8.00-16.00, 

wtorek- piątek w  godz. 7.30 do godz. 15.30

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana 
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  86 477 02 00 

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem tj.  

poniedziałek  w godz. 8.00-16.00,

wtorek- piątek w  godz. 7.30 do godz. 15.30

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca
adres
dni i godziny dyżurów
telefon
Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni poniedziałki, wtorki i środy – porad prawnych udzielają adwokaci,czwartki i piątki – porad prawnych udzielają radcowie prawni

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A,pok. Nr 11tel.: 86 275 24 17 wew. 68

Poniedziałek  godz. 9.00-13.00Wtorek godz. 11.30 – 15.30Środa  godz. 9.00-13.00Czwartek godz. 11.30 – 15.30Piątek godz. 9.00-13.00

86 477 02 00 

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela Fundacja Honeste Vivere w Warszawie porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udzielają adwokaci

Urząd Miejski w Czyżewie18-220 Czyżew,

ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, tel.: 862755036

Poniedziałek  godz. 9.00-13.00

86 477 02 00 

Urząd Gminy w Sokołach 18-218 Sokoły,

ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 25, tel.: 86 4763010

Wtorekgodz. 9.00-13.00

Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec,

ul. Kościelna 12, pokój nr 14, tel.: 862771019 

Środa – czwartekgodz. 11.30 –15.30Piątekgodz. 9.00 – 13.00

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Frankowska

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-01-07

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2019-01-02