Karta Informacyjna Poradnictwa

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Opis usługi

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  86 477 02 00 

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem tj.  

poniedziałek  w godz. 8.00-16.00, 

wtorek- piątek w  godz. 7.30 do godz. 15.30

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Opis usługi

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana 
o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  86 477 02 00 

Zgłoszeń dokonuje się w dni powszednie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem tj.  

poniedziałek  w godz. 8.00-16.00,

wtorek- piątek w  godz. 7.30 do godz. 15.30

Inne informacje

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni

poniedziałki, wtorki i środy – porad prawnych udzielają adwokaci,

czwartki i piątki – porad prawnych udzielają radcowie prawni

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15A,

pok. Nr 11

tel.: 86 275 24 17 wew. 68

Poniedziałek 

godz. 9.00-13.00

Wtorek

 godz. 11.30 – 15.30

Środa 

godz. 9.00-13.00

Czwartek

godz. 11.30 – 15.30

Piątek

godz. 9.00-13.00

86 477 02 00 

Punkt, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela Fundacja Honeste Vivere w Warszawie

 

porad prawnych oraz poradnictwa obywatelskiego udzielają adwokaci

Urząd Miejski w Czyżewie

18-220 Czyżew,
ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, tel.: 862755036

Poniedziałek 

godz. 9.00-13.00

86 477 02 00 

Urząd Gminy w Sokołach 18-218 Sokoły,
ul. Rynek Mickiewicza 10, pokój nr 25, tel.: 86 4763010

Wtorek

godz. 9.00-13.00

Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Ciechanowcu, 18-230 Ciechanowiec,
ul. Kościelna 12, pokój nr 14, tel.: 862771019

 

Środa – czwartek

godz. 11.30 –15.30

Piątek

godz. 9.00 – 13.00

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Marzena Frankowska

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2019-01-02

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2019-01-02