Akty podlegające ogłoszeniu 2012 rok

Załączniki do treści

 • uchwala_nr_XI_77_2012.doc (DOC, 632 KB)

  z dnia 15 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala_nr_XII_82_2012.doc (DOC, 738 KB)

  z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala_Nr_XIII_90_2012.doc (DOC, 56 KB)

  z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • uchwala_Nr_XIII_93_2012.doc (DOC, 369 KB)

  z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala_Nr_XIV_101_2012.doc (DOC, 610,5 KB)

  28 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala_Nr_XIV_102_2012.doc (DOC, 41 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • uchwala_Nr_XIV_98_2012_.doc (DOC, 65,5 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

 • uchwala_Nr_XIV_99_2012.doc (DOC, 52,5 KB)

  z dnia 28 maja 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placó wkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat wysokomazowiecki

 • Uchwala_Nr_XIX_135_2012_.doc (DOC, 84,5 KB)

  z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwala_Nr_XIX_137_2012.doc (DOC, 504 KB)

  z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • Uchwala_Nr_XV_104_2012.doc (DOC, 41,5 KB)

  z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwala_Nr_XV_106_2012.doc (DOC, 1,02 MB)

  z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala_Nr_XVI_107_2012.doc (DOC, 48,5 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego

 • uchwala_Nr_XVI_120_2012.doc (DOC, 418 KB)

  z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala_Nr_XVIII_125_2012.doc (DOC, 585 KB)

  z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Wysokomazowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • uchwala_Nr_XVIII_132_2012.doc (DOC, 1,06 MB)

  z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala_nr_XX_138_2012.doc (DOC, 719,5 KB)

  z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

 • uchwala_nr_XX_140_2012.doc (DOC, 857 KB)

  z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2013

 • uchwala_nr_XX_143_2012.doc (DOC, 40 KB)

  z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

 • uchwala_nr_XX_144_2012.doc (DOC, 47,5 KB)

  z dnia 20 grudnia 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Starostę Wysokomazowieckiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Ostrowski

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2019-02-14

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2018-11-21