Akty podlegające ogłoszeniu 2018 rok

Załączniki do treści

 • Uchwala_Nr_XXIX_258_2018.pdf (PDF, 282,73 KB)

  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • Uchwala_Nr_XXIX_259_2018.pdf (PDF, 758,75 KB)

  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwala_Nr_XXIX_260_2018.pdf (PDF, 3,2 MB)

  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwala_Nr_XXXI_275_2018.pdf (PDF, 333,44 KB)

  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku

 • Uchwala_Nr_XXXI_276_2018.pdf (PDF, 667,69 KB)

  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • Uchwala_Nr_XXXI_277_2018.pdf (PDF, 690,24 KB)

  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwala_Nr_XXXI_280_2018.pdf (PDF, 10,92 MB)

  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwala_Nr_XXXII_284_2018.pdf (PDF, 8,66 MB)

  z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwala_Nr_XXXIII_288_2018.pdf (PDF, 1,44 MB)

  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwala_Nr_XXXIII_289_2018.pdf (PDF, 8,31 MB)

  z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwala_Nr_XXXV_298_2018.pdf (PDF, 5,4 MB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

 • Uchwala_Nr_XXXV_299_2018.pdf (PDF, 13,32 MB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwala_Nr_XXXV_300_2018.pdf (PDF, 1,75 MB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 • Uchwala_Nr_XXXV_301_2018.pdf (PDF, 390,14 KB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwala_Nr_XXXV_302_2018.pdf (PDF, 11,49 MB)

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwała Nr II-11-2018.pdf (PDF, 771,48 KB)

  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr III-19-2018.pdf (PDF, 5,17 MB)

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

 • Uchwała Nr III-20-2018.pdf (PDF, 13,21 MB)

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr III-21-2018.pdf (PDF, 1,76 MB)

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 • Uchwała Nr III-25-2018.pdf (PDF, 21,25 MB)

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok

 • Uchwała Nr III-29-2018.pdf (PDF, 9,93 MB)

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Ostrowski

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2018-11-21