ZAWIADOMIENIE RR.6341.61.2017

Tytuł ZAWIADOMIENIE RR.6341.61.2017
Data wydania 2017-12-20

Starosta Wysokomazowiecki informuje, że na wniosek Wójta Gminy Klukowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.), Starosta Wysokomazowiecki informuje, że na wniosek Wójta Gminy Klukowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowu oraz budowę 5 szt. przepustów pod zjazdami gospodarczymi, na działkach nr 100, 104, 42, 41, 39, 38, 37, 36, 35, 34 obręb Wyszonki-Włosty, gm. Klukowo, w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 108079B od drogi powiatowej Klukowo - Wyszonki Kościelne do wsi Wyszonki-Włosty w lok. 0+000 – 0+234,00.

Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie toczącego się postępowania w pokoju nr 46 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº-15³º, tel. (86 275 24 17 w. 49).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Michałowska, Wydział RR

Data wytworzenia: 2017-12-20

Wprowadzający: Agata Michałowska

Data modyfikacji: 2017-12-20

Opublikował: Agata Michałowska

Data publikacji: 2017-12-20