ZAWIADOMIENIE RR.6341.60.2017

Tytuł ZAWIADOMIENIE RR.6341.60.2017
Data wydania 2017-12-13

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z poźn. zm.), Starosta Wysokomazowiecki informuje, że na wniosek Wicestarosty Siemiatyckiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Powiatowi Siemiatyckiemu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę przepustu pod koroną drogi powiatowej nr 1727B w km 1+536,00 oraz przebudowę 8 szt. i budowę 3 szt. przepustów pod zjazdami indywidualnymi do działek i zjazdami publicznymi na drogi boczne, na działkach nr 59 i 1731 obręb Drohiczyn, gm. Drohiczyn, w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727B na odcinku Drohiczyn – Kłyzówka I w km 0+597 – 1+597 (odcinek o dł. 1 km), łącznie z przebudową przepustu w ciągu drogi”.  

Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 5 dni od dnia ukazania się zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie toczącego się postępowania w pokoju nr 46 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº-15³º,
tel. (86 275 24 17 w. 49).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Michałowska, Wydział RR

Data wytworzenia: 2017-12-13

Wprowadzający: Agata Michałowska

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Agata Michałowska

Data publikacji: 2017-12-13