ZAWIADOMIENIE RR.6341.58.2017

Tytuł ZAWIADOMIENIE RR.6341.58.2017
Data wydania 2017-12-13

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 z późn. zm.) Starosta Wysokomazowiecki zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Wysokie Mazowieckie pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód, tj. pobór i piętrzenie wód „Cieku bez nazwy” oraz retencjonowanie i odprowadzanie (zrzut) wód do „Cieku bez nazwy” dla potrzeb czterech stawów rybnych położonych na działkach nr 86/18 i 86/22 w obrębie miejscowości Tybory-Kamianka, gm. Wysokie Mazowieckie.

Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 10 dni od dnia ukazania się zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie toczącego się postępowania w pokoju nr 46 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº-15³º,
tel. (86 275 24 17 w. 49).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Michałowska, Wydział RR

Data wytworzenia: 2017-12-13

Wprowadzający: Agata Michałowska

Data modyfikacji: 2017-12-13

Opublikował: Agata Michałowska

Data publikacji: 2017-12-13