ZAWIADOMIENIE RR.6341.42.2017

Tytuł ZAWIADOMIENIE RR.6341.42.2017
Data wydania 2017-10-13

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), Starosta Wysokomazowiecki informuje, że na wniosek Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego nr RR.6341.57.2013 z dnia 24 stycznia 2014 r., udzielonego Gminie Wysokie Mazowieckie na wykonanie drenażu rozsączającego na działkach nr 61/2 i 60/2 obręb Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie oraz zrzut ścieków oczyszczonych do ziemi z biologicznej oczyszczalni ścieków przy budynku Wiejskiego Domu Kultury w Miodusach Wielkich, w związku z tym, że Uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie toczącego się postępowania w pokoju nr 46 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº-15³º, tel. (86 275 24 17 w. 49).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Michałowska, Wydział RR

Data wytworzenia: 2017-10-13

Wprowadzający: Agata Michałowska

Data modyfikacji: 2017-10-13

Opublikował: Agata Michałowska

Data publikacji: 2017-10-13