OBWIESZCZENIE DOŚ-I.6341.101.2017.KC

Tytuł OBWIESZCZENIE DOŚ-I.6341.101.2017.KC
Data wydania 2017-12-12

Zawiadomienie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego

 

Prezydent Miasta Białegostoku, na podstawie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zwanej dalej Kpa oraz art. 127 ust. 6 i 7a, w związku z art. 122 ust. 1 pkt 3 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121), zawiadamia się, iż z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem mazowieckiem z dnia 21 sierpnia 2016 r, znak: ST.420.4.2016, udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów i przepustów pod zjazdami w ciągu rowów wraz z wykonaniem ścianek betonowych prostych na wlotach i wylotach w związku z przebudową drogi powiatowej Nr 2080B Dabrówka Kościelna - Szepietowo Wawrzyńce w lok. od km 000 do km 1+950,50.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Agata Michałowska, Wydział RR

Data wytworzenia: 2017-12-12

Wprowadzający: Agata Michałowska

Data modyfikacji: 2017-12-12

Opublikował: Agata Michałowska

Data publikacji: 2017-12-12