Zamówienia publiczne Powiatowego Zespółu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

 

 1. PZS.262.1.2012 -Przetarg nieograniczony na Dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówk Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
   
 2. PZS.262.2.2012 - Przetarg nieograniczony na Dostawę tuszy, tonerów i taśm na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
   
 3. PZS.262.3.2013 - Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem
  - odpowiedzi do zapytań
  -
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  -OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
   
 4. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

  09.12.2013
 5. PZS.262.5.2013 Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkól i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem
   
 6. PZS.262.6.2013 Dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

  10.12.2013
 7. PZS.262.7.2013 Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

          17.12.2013r.

     8. PZS.262.10.2013- Zaproszenie do składania ofert na dostwę oleju opalowego do Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

         17.12.2013r.

     9. PZS.262.9.2013- Zaproszenie do składania ofert - medycyna pracy.

         05.05.2014r.

    10. PZS.262.2.2014.- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych stanowiących własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem. 

         21.05.2014r.

    11. PZS.262.3.2014.- Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem 

         06.06.2014r.

    12. PZS.262.4.2014.- Ogłoszenie o przetargu na remont pomieszczeń bloku żywienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych przy ul. 1000 Lecia 15 w Wysokiem Mazowieckiem

         11.12.2014r.

    13. PZS.262.6.2014.- Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

        11.12.2014.

    14. PZS.262.5.2014.- Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem. 
    

        15.12.2014r.

    15. PZS.262.10.2014- Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem. 

        15.12.2014r.

    16. PZS.262.9.2014 - Zaproszenie do złożenia ofert - na świadczenie usług  w zakresie medycyny pracy.

        27.05.2015r.

    17. PZS-ZSZ.262.2.2015 - Inwestycja polegająca na remoncie pomieszczeń  Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem położonego przy ul. Jagiellońskiej 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie

        23.11.2015r.

    18. PZS.262.3.2015 - Zaproszenie do złożenia oferty na zakup drukarki na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

        10.12.2015r.

    19. PZS.262.4.2015.- Dostawa tuszy i tonerów na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

        10.12.2015.

    20. PZS.262.5.2015.- Dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

        15.12.2015.

    21. PZS.262.6.2015. - Dostaw artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem.

        15.12.2015.

    22. PZS.262.7.2015. - Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

        17.12.2015.

    23. PZS.262.8.2015. - Zaproszenie do składania ofert na „Dostawę oleju opałowego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

        17.12.2015.

   24. PZS.262.9.2015. - Zaproszenie do składania ofert dotyczy zamówienia na „Sprzedaż paliw do pojazdów służbowych Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem”, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

       09.05.2016.

   25. AD.262.2.2016. - Ogłoszenie o sprzedaży środka trwałego stanowiącego własność Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Danuta Kulesza PZOSiPO

Wytwarzający/odpowiadający: Szymon Kuźmiński

Wprowadzający: Szymon Kuźmiński

Data wprowadzenia: 2012-12-13

Modyfikujący: Szymon Kuźmiński

Data modyfikacji: 2016-05-09

Opublikował: Szymon Kuźmiński

Data publikacji: 2012-12-13