2021 rok

1. Budowa sieci wodociągowej
18 stycznia 2021 r. 
Inwestor: Gmina Nowe Piekuty
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy wodociągu gminnego na działkach o nr ewid. 21, 22/1, 70, 9/1, 9/2, 75, 11/10 położonych w obrębie m. Jabłoń-Markowięta, gm. Nowe Piekuty.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.


2. Budowa sieci wodociągowej
18 stycznia 2021 r. 
Inwestor: Gmina Nowe Piekuty
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy wodociągu gminnego na działkach o nr ewid. 218/14, 219, 41/2, 40/8, 40/10, 220, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 43/1, 21/10, 24/3 położonych w obrębie m. Jabłoń Kościelna, gm. Nowe Piekuty.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.


3. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
21 stycznia 2021 r.
Inwestor: Dorota i Marek Godlewscy
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 61/2 położonej w obrębie miejscowości Szepietowo przy ul. Mazowieckiej.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.


4. Budowa sieci kanalizacyjnych
21 stycznia 2021 r. 
Inwestor: Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz sieci oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy odcinka drogi gminnej Nr 107883B - ul. Grunwaldzka na działkach o nr ewid. 404/2, 2422/118, 2422/122, 2422/126, 2422/130, 2422/134 położonych w obrębie m. Wysokie Mazowieckie.


5. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
26 stycznia 2021 r.
Inwestor: Tomasz Krajweski
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 1797 położonej w obrębie miejscowości Wysokie Mazowieckie przy ul. Żeromskiego.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.


6. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
29 stycznia 2021 r.
Inwestor: Marek Stanisław Janczewski
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 92/11 położonej w obrębie miejscowości Szepietowo przy ul. Mazowieckiej.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.


7. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
5 lutego 2021 r.
Inwestor: Wioletta Stypułkowska
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 1772 położonej w obrębie miejscowości Wysokie Mazowieckie przy ul. Jana Pawła II.

8. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
18 lutego 2021 r.
Inwestor: Grzegorz Ostrowski
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 1494/2 położonej w obrębie miejscowości Wysokie Mazowieckie przy ul. Jagiellońskiej.

9. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
18 lutego 2021 r.
Inwestor: Monika Nurczyk
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 985 położonej w obrębie miejscowości Wysokie Mazowieckie przy ul. Skłodowskiej.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Aneta Puchalska

Data wytworzenia: 2021-01-22

Wprowadzający: Aneta Puchalska

Modyfikujący: Aneta Puchalska

Data modyfikacji: 2021-02-24

Opublikował: Aneta Puchalska

Data publikacji: 2021-01-22