2020 rok

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

08 stycznia 2020 r. 
Inwestor: Gmina Czyżew
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazowieckiej w Rosochatem Kościelnym, na działce o nr ewid. 1266/1 położonych w obrębie Rosochate Kościelne, gm. Czyżew.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

2.Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

10 lutego 2020 r. 
Inwestor: Gmina Sokoły
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej,lokalizowanej na działkach o nr ewid. 147, 146/2, 182/2 położonych w obrębie Idżki Wykno, gm. Sokoły.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

3.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

27 marca 2020 r. 
Inwestor: Sebastian Dębowski
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizowanego na działce o nr ewid. 474 położonej w obębie Czyżew Osada, gm. Czyżew.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

4.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
06 maja 2020r.
Inwestor:
Jan Wyszyński
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizowanego na działce o nr ewid. 116/4 położonej w obrębie Jabłoń Kościelna, gm. Nowe Piekuty.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

5.Budowa elektroenergetycznych linii przyłączy kablowych  nN 0,4 kV oraz przebudowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV
29 kwietnia 2020r.
Inwestor: 
PGE Dystrybucja S.A.
Opis inwestycji:
Budowa elektroenergetycznych linii przyłączy kablowych  nN 0,4 kV oraz przebudowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV we wsi Pułazie-Świerże, lokalizowanego na działkach o nr ewid. 392/1, 391, 429, 390, 389/1, 389/2, 208, 311, obręb Pułazie świerże, gm. Szepietowo.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

6.Budowa wodociągu rozdzielczego w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu

14 maja 2020r.
Inwestor: Gmina Ciechanowiec
Opis inwestycji:
Budowa wodociągu rozdzielczego w ulicy Wierzbowej w Ciechanowcu, lokalizowanego na działkach o nr ewid. 2777/11, 2777/23, 2775/1, 2789/2, 2770/1, 2768/1, 2789/1, 2826/2, obręb/gm. Ciechanowiec ul. Wierzbowa.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej w Ciechanowcu

14 maja 2020r.
Inwestor: Gmina Ciechanowiec
Opis inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wspólnej, lokalizowanej na dz. o nr ewid. 376/2, 375/2, 374/2, 373/2, 372/2, 371/2, 371/3, 370/1, 369/1, 368/1, 388, 2132/1, 2130/1, 2129/1, 2125/1, 2078/2, 3098/1, 3097/1, obręb/gm. Ciechanowiec ul. Wspólna.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szerokiej w Ciechanowcu
 
14 maja 2020r.
Inwestor:
Gmina Ciechanowiec
Opis inwestycji:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Szerokiej w Ciechanowcu na dz. o nr ewid. dz. nr 2481, 2972/1, 2482/1, 2485/1, 2491/1, 2493/1, 2494/1, 2495/3, 2496/1, 2497, 2498/1, 3068, 3069/1, 2511/7, 2512/1, 3070/3-obręb/gm. Ciechanowiec ul. Szeroka, nr 377/1, 378/1, 379/3, 379/5, 380/1, 381/1, 382, 383/1- obręb Zadobrze, gm. Ciechanowiec.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

9. Budowa przyłącza kablowego SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej Nowodwory
   20 maja 2020r.
Inwestor: 
Solviol 1 Sp. z o.o.
Opis inwestycji: 
Budowa przyłącza kablowego SN-15kV oraz stacji transformatorowej SN/nn w celu zasilenia farmy fotowoltaicznej Nowodwory, na działkach o nr ewid. 511, 512 obręb Nowodwory, gm. Ciechanowiec.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

10. Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV we wsi Zalesie-Stefanowo i Zaręby-Sasiny.
   20 maja 2020r.
Inwestor:
PGE Dystrybucja S.A.
Opis inwestycji: 
Budowa elektroenergetycznych linii i przyłączy kablowych nN 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV we wsi Zalesie-Stefanowo i Zaręby-Sasiny, dz. nr 27, 10, 34, 11, 10/6, 9/6, 9/4, 8/4, 8/3, -obręb Zaręby-Sasiny, dz. nr 55/2, 33/4, 33/3, 71/2, 89/2, 31/7-obręb Zalesie-Stefanowo.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

11. Budowa gazociągu średniego ciśnienia  (do 0,5 MPa)
  10.06.2020r.
Inewstor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)  na działce o nr ewid. 1997/12, 1994/16 obręb gruntów miasta Wysokie Mazowieckie przy ul. Pawłowskiego.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.


12. Budowa sieci wodociągowej
  24.06.2020r.
Inewstor:Gmina Wysokie Mazowieckie
Opis inwestycji:
Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 51/2, obręb Osipy - Wydziory Pierwsze, gm. Wysokie Mazowieckie.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

13. Budowa sieci wodociągowej (rozdzielczej)
  24.06.2020r.
Inewstor:Gmina Wysokie Mazowieckie
Opis inwestycji:
Budowa sieci wodociągowej (rozdzielczej) na działkach o nr ewid. 110, 111/72, obręb Osipy Zakrzewizna, gm. Wysokie Mazowieckie.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

14 . Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
  24.06.2020r.
Inewstor:Gmina Wysokie Mazowieckie
Opis inwestycji:
Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 32, obręb OStare Osipy, gm. Wysokie Mazowieckie.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

15 . Budowa budynku mieszkalnego
 30.06.2020r.
Inewstor:Ewelina i Damian Wyszyńscy
Opis inwestycji:
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie projektu typowego pn. "Dom w Czermieni 2 " na działce o nr ewid. 1060/3, obreb gruntów miasta Szepietowo przy ul. Wędkarskiej.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

16.Budowa gazociągu średniego ciśnienia  (do 0,5 MPa)
  01.07.2020r.
Inewstor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Budowa gazociągu średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)  na działkach o nr ewid. 374, 379 obręb gruntów miasta Szepietowo przy ul. Przemysłowej.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

17.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

08 lipiec 2020 r. 
Inwestor: Marta Kużmińska i Tomasz Wilkowski
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizowanego na działce o nr ewid.52 położonej w obębie Kozarze, gm. Ciechanowiec.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

18.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

17 lipiec 2020 r. 
Inwestor: Renata i Marcin Święccy
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lokalizowanego na działce o nr ewid.2377 położonej w obębie m. Wysokie Mazowieckie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

19.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Jabłonka Kościelna - granica powiatu
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Jabłonka Kościelna - granica powiatu, położonej na działkach: obręb Faszcze-5/3, 6/1, 61/1, 166, 7/3, 65/1, 59, 67, 75, 68, 69, 66, 70, 31/2, obręb Jabłonka Kościelna- 90, 91, 92, 96, 88/4, 95, 91/6, 94, 21/3, 22/5, 83/1, 83/2, 84, 93, 166, 96, 6/3, 28/2, obręb Rębiszewo Studzianki- 145/2, 155/1,gm. Wysokie Mazowieckie.

20.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Jabłoń Kościelna- Jabłoń Spały
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy  kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Jabłoń Kościelna- Jabłoń Spały, położonej na działkach:obręb Jabłoń Jankowce- 13/1, 11, obręb Jabłoń Kościelna- 229, 153/5, 153/8, 152/6, 152/3, 151/5, 253/2, 150/11, 149/4, 147/10, 147/8, 252/2, 146/44, 146/69, 146/67, 146/42, 146/65, 146/63, 146/61, 146/59, 146/48, 146/46, 146/57, 146/55, 146/53, 146/51, 146/49, 144/5, 144/3, 145/1, 143/8, 130/12, 241, 143/6, 143/4, 130/8, 130/6, 240, 118/2, 117/14, 117/12, 117/7, 116/5, 218/27, 116/3, 115/1, 228, 218/34, 230/5, 230/6, 255, 222, 62/4, 61/1, 221, obręb Jabłoń Zarzeckie - 130, obręb Jabłoń Spały-11, gm. Nowe Piekuty.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

21.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Kaczyn-Herbasy-Kaczyn Stary
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy  kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Kaczyn-Herbasy-Kaczyn Stary, położonej na działkach:obręb Kaczyn Herbasy- 221, 223/2, 220, 219, 223/1, 86/1, 224/1, 44/1, 41/1, 45/1, 46/1, 82/2, 80/1, 79/1, 77/1, obręb Kaczyn Stary- 284,287, gm. Czyżew.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

22.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja:Gródek- Ciechanowiec
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy  kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja:Gródek- Ciechanowiec, położonej na działkach:obręb Gródek- 604/1, obręb Kuczyn-546, 529, 545, 534, obręb Żebry- Wielkie- 360, 387, gm. Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

23.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja:Ciechanowiec - miasto
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy  kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja:Ciechanowiec - miasto, położonej na działkach:obręb Ciechanowiec- 321, 268, 1492/1, 1751, 1881, 1830, 1831, 343, 1972, 1973/1, 1973/1, 1987, 2041, 2221/2, 2480/2, 2929, 2931/5, 2931/4, 2937/4, 2972, 2855, 241, 1542, 2342/1, 1682, gm. Ciechanowiec.

24.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja:Mystki Rzym- Wysokie Mazowieckie
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy  kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Mystki Rzym- Wysokie Mazowieckie,  położonej na działkach: obręb Mystki Rzym-204, 193/2, 193/1, 196/1, 111, 194, 197, obręb Wysokie Mazowieckie- 725, 732/44, 733/24, 733/27, 733/7, 733/21, 733/10, 739/42, 741/11, 742/6, 744/5, 748/2, 750/11, 752/10, 756/6, 757/5, 758/5, 761/2, 760/25, 762/11, 767/39, 767/42, 769/26, 769/27, 769/29, 769/31,  769/33, 769/35, 771/2, 773/2, 774/2, 775/1, 776/1, 2147/4, 769/3, 1992, 1896, 1996/3, 2145, 1838, 1996/4, 736, gm.Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki wniósł sprzeciw w drodze decyzji.

25.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Krzyżewo
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy  kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Krzyżewo,  położonej na działkach: obręb Krzyżewo- 108/1, 72/1, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 102, 103, gm. Sokoły.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia. 

26.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Dąbrowa Łazy- Dąbrowa Bybytki
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy  kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja:Dąbrowa Łazy- Dąbrowa Bybytki,  położonej na działkach: obręb Dąbrowa Łazy- 803, 331/2, 332/2, 332/1, 813, 739/1, 739/2, 757/2, 758/1, 781/1, 782/2, 783/2, 789/2, 791/2, 791/3, obręb Dąbrowa Bybytki- 23/1, 22/1, 20/1, 20/2, 17/2, 16/1, 16/2, 36, obręb Dąbrowa Wilki- 15/1, 14, 355, gm. Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

27.Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja: Czyżew - Rosochate Kościelne
18 września 2020 r. 
Inwestor: PSI Sp. z o. o.
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy  kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłaczami telekomunikacyjnymi. Relacja:Czyżew - Rosochate Kościelne,  położonej na działkach: obręb Czyżew Chrapki- 4/4, 23/1, obręb  Dmochy- Glinki- 107, obręb Dmochy- Rodzonki-146/5, 146/7, 169, 146/8, 182, obręb Krzeczkowo- Szepielaki- 18, 13, obręb  Krzeczkowo-Gromadzyn- 160, 164, 176, 165, 167, 93/1, 170, 174, obręb  Krzeczkowo- Mianowskie- 203, 239, obręb Zalesie Stare- 192/2, 117, 115/1, 144, obręb Zalesie Stefanowo- 76, Obręb Rosochate Kościelne- 1276/2, gm. Czyżew.

28. Budowa sieci wodociągowej (rozdzielczej)
 21.09.2020r.
Inewstor:Gmina Wysokie Mazowieckie
Opis inwestycji:
Budowa sieci wodociągowej (rozdzielczej) na działce o nr ewid. 110, obręb Osipy Zakrzewizna, gm. Wysokie Mazowieckie.
Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

29. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-biurowym
22 września 2020 r.
Inwestor: Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku handlowo-biurowym na działce o nr ewid. 92/3 w położonej w obrębie gruntów miasta Szepietowo przy ul. Główna.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

30. Budowa zewnętrznej (doziemnej) i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednordzinnym
23 września 2020 r.
Inwestor: Regina Markowska
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej (doziemnej) i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 1997/9 w położonej w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie przy ul. Pawłowskiego.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

31. Budowa zewnętrznej (doziemnej) i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednordzinnym
23 września 2020 r.
Inwestor: 
Katarzyna Kowalewska
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej (doziemnej) i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 1133/6 w położonej w obrębie gruntów miasta Wysokie Mazowieckie przy ul. Kościelnej.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

32. Budowa zewnętrznej (doziemnej) i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
12 października 2020 r.
Inwestor: Janina Borecka
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej (doziemnej) i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 78/4 w położonej w obrębie gruntów miasta Szepietowo przy ul. Mazowieckiej, gm. Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

33. Budowa zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
29 października 2020 r.
Inwestor: Wojciech Sławomir Gierałtowski
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 105, 106, 107 położonych w obrębie gruntów miejscowości Nowe Żochy, gm. Nowe Piekuty.

34Budowa zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
5 listopada 2020 r.
Inwestor: Krystyna Czesława Serwatka
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 36 położonej w obrębie gruntów miejscowości Krasowo Wielkie, gm. Nowe Piekuty.

 35. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
10 listopada 2020 r.
Inwestor:
Zenon Drewnowski
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej z częścią zewnętrzną doziemną w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce o nr ewid. 1077 położonej w obrębie gruntów miejscowości Wysokie Mazowieckie, przy ul. Kwiatowej.

 36. Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
13 listopada 2020 r.
Inwestor: Helena Danuta Łuniewska
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu zasilanej ze zbiornika naziemnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinego na działce o nr ewid. 82/3 położonej w obrębie gruntów miejscowości Kostry Śmiejki, gm. Klukowo.

 37. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej
19 listopada 2020 r.
Inwestor:
Gmina Czyżew
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrzej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej na działce o nr ewid. 582/8 położonej w obrębie gruntów miejscowości Czyżew przy ul. Polnej.

 38. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej
19 listopada 2020 r.
Inwestor: 
Gmina Czyżew
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrzej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej na działce o nr ewid. 180 położonej w obrębie gruntów miejscowości Czyżew przy ul. Mazowieckiej.

 39. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej
19 listopada 2020 r.
Inwestor: 
Gmina Czyżew
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrzej instalacji gazowej w budynku służby zdrowia na działce o nr ewid. 582/6 położonej w obrębie gruntów miejscowości Czyżew przy ul. Polnej.

 40. Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej
19 listopada 2020 r.
Inwestor: 
Gmina Czyżew
Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy zewnętrznej i wewnętrzej instalacji gazowej w budynku użyteczności publicznej na działce o nr ewid. 92 położonej w obrębie gruntów miejscowości Czyżew przy ul. Strażackiej.

 

 Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Mariusz Ostrowski

Data wytworzenia: 2020-01-16

Wprowadzający: Aneta Puchalska

Modyfikujący: Aneta Puchalska

Data modyfikacji: 2020-11-23

Opublikował: Aneta Puchalska

Data publikacji: 2020-01-16