2019 rok

Zgłoszenia budowy w roku 2019

 1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  11 stycznia 2019 r.
  Inwestor: Halina Kruszewska
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni, w zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 29/2 położonej w obrębie miejscowości Kulesze-Podawce, gm. Kulesze Kościelne.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 2. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

  16 stycznia 2019 r.
  Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej nr 107942B (trzy odcinki o łącznej długości 746,00 m) wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej (o długości 366,50 m) w miejscowości Brzóski Stare, na działkach o nr ewid. 170, 202/1, 202/2, 204/2, 205/6, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/3, 211/2, 212/1, 215/2, 216/3, 216/4, 217/1, 218/1 położonych w obrębie miejscowości Brzóski Stare, gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki wniósł sprzeciw do przedmiotowego zgłoszenia.

 3. Budowa sieci elektrycznej - budowa lini kablowej oświetleniowej

  28 stycznia 2019 r.
  Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy oświetlenia ( budowa linii kablowej oświetleniowej, montaż latarń parkowych wraz z oprawami, montaż szafki oświetleniowej wraz z przyłączem zasilającym) na działkach o nr ewid. 1295/1, 1295/7 i 1298/6 obręb miasta Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 4. Budowa sieci kablowej nN

  31 stycznia 2019 r.
  Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie rozbiórki i przebudowy sieci napowietrznej nN i SN oraz budowa sieci kablowej nN zlokalizowanych w rejonie ulic Złote Jabłko, Kolejowej na odcinku ulicy Kolejowej od ulicy Złote Jabłko do ulicy Ciechanowieckiej oraz w ulicy Ciechanowieckiej, Jakubskiego i Przydworcowej w Czyżewie - poza pasem drogowym drogi wojewódzkiej nr 690, na działkach o nr ewid. 30/3, 32/2, 32/2, 33/2, 34, 35/6, 35/9, 36, 37 obreb Czyzew Złote Jabłko, nr ewid. 39, 41/5, 41/7, 41/12, 41/13, 41/14, 44/4, 48/2, 65, 77 obreb Czyżew Stacja oraz nr ewid. 109/6, 109/7, 109/9, 110/11, 110/13, 110/14, 110/15, 110/16, 110/17, 116/1, 116/2, 116/4, 122/3, 229 obręb Czyżew Siedliska położonych w Czyżewie przy ulicach Złote Jabłko, Kolejowej, Ciechanowieckiej, Jakubskiego i Przydworcowej.

  W odpowiedzi na postanowienie Starosty Wysokomazowieckiego z dnia 12.02.2019 r. Inwestor w dniu 29 marca 2019 r. poinformował, że ww. inwestycja będzie realizowana na działkach: nr ewid. 39, 41/5, 41/7, 41/12, 41/13, 41/14, 44/4, 48/2, 65, 71/5, 77 obreb Czyżew Stacja oraz nr ewid. 109/6, 109/7, 109/9, 110/11, 110/13, 110/14, 110/16, 110/17, 110/18, 110/19, 116/1, 116/2, 116/4, 122/3, 229 obręb Czyżew Siedliska.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 5. Budowa sieci wodociągowej

  11 marca 2019 r.
  Inwestor: Marian Stypułkowski
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej z rur PE DN110 i długości 801,7 m, na działkach o nr ewid. 55/1, 52, 6/31 obręb Zawrocie Nowiny, gm. Wysokie Mazowieckie.

 6. Budowa sieci kanalizacji deszczowej

  22 marca 2019 r.
  Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie przebudowy drogi nr 078KD (ul. Podlaska) w Wysokiem Mazowieckiem wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, na działkach o nr ewid. 538, 1287, 1060 położonych w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 7. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  27 marca 2019 r.
  Inwestor: Tadeusz Wojtkowski
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie zagrodowej, zloklaizowanego na działce o nr ewid. 48/3 położonej w obrębie miejscowości Wyliny-Ruś, gm. Szepietowo.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

  3 kwietnia 2019 r.
  Inwestor: Gmina Czyżew
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie ul. Zambrowska, na działkach o nr ewid. 33/27, 33/28, 33/24, 183, 34/4, 34/3, 35/3, 35/5, 35/11, 35/10, 35/1, 36/4, 36/3, 169/3, 37/11, 37/7, 37/5, 37/4 położonych w obrębie Czyżew Kościelny oraz na działce o nr 129/13 obręb Czyżew Sutki-Majątek.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

  3 kwietnia 2019 r.
  Inwestor: Gmina Czyżew
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżewie ul. Przemysłowa, na działkach o nr ewid. 663/2, 174/33 położonych w obrębie Czyżew Osada, gm. Czyżew.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia

 10. Budowa sieci elektroenergetycznej

  11 kwietnia 2019 r.
  Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN o,4 kV na działkach o nr ewid. 180, 164, 163, 129/6 obręb Brzóski-Falki, gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 11. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  12 kwietnia 2019 r.
  Inwestor: Kamila Kalinowska
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, w zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 30 położonej w obrębie miejscowości Sobolewo, gm. Klukowo.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

  12 kwietnia 2019 r.
  Inwestor: Gmina Czyżew
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Mazowieckiej w Rosochatem Kościelnem, gm. Czyżew, na działkach o nr ewid. 1266/2, 1801/2, 1801/1, 1637, 1295, 1260, 1636, 1259, 1258, 1258/1, 1244, 1644, 1002/1, 1001, 100 położonych w obrębie Rosochate Kościelne, gm. Czyżew.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 13. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  17 kwietnia 2019 r.
  Inwestor: Ewelina Sokólska
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na działce o nr ewid. 360/2 położonej w obrębie miejscowości Nowe Racibory, gm. Sokoły.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 14. Rozbudowa budynku mieszklanego jednorodzinnego
  25 kwietnia 2019 r.
  Inwestor:
   Anna Stanisław Ciemniewscy
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 34 położonej w obrębie miejscowości Wnory – Pażochy, gm. Kulesze Kościelne.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 15. Budowa linii kablowej
  29 maja 2019 r.
  Inwestor:
   PGE Dystrybucja S.A.
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV, złącza kablowego nN-0,4kV oraz przebudowa złącza kablowego nN-0,4kV w m. Ciechanowiec ul. Łomżyńska gm. Ciechanowiec na działkach o nr ewid. 1973/1, 1987, 2335, 2220/2 położynych w obrębie miejscowości Ciechanowiec ul. Łomżyńska.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 16. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  3 czerwca 2019 r.
  Inwestor: Adam Frankowski
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie zagrodowej, na działce o nr ewid. 26, 119 położonych w obrębie Sikory Piotrowięta, gm. Kobylin-Borzymy.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 17. Przebudowa drogi gminnej z budową sieci kanalizacji deszczowej

  9 lipca 2019 r.
  Inwestor: Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej nr 107942B wraz z budową sieci kanalizaji deszczowej w miejscowości Brzódki Stare. Długość projektowanej drogi 746m. Długość kanalizacji deszczowej 366,50m. Gmina: WYsokie Mazowieckie. Na działkach o nr ewid. 170, 202/1, 202/2, 204/2, 205/6, 206/1, 207/1, 208/1, 209/1, 210/3, 211/2, 212/1, 215/2, 216/3, 216/4, 217/1, 218/1 położonych w obrębie Brzóski Stare.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 18. Budowa sieci elektroenergetycznej

  26 lipca 2019 r.
  Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN o,4 kV w Wysokiem Mazowieckiem na ul. Ks. Józefa Obrębskiego na działkach o nr ewid. 732/40, 732/1, 733/7, 733/21, 733/10, gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 19. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej

  22 sierpnia 2019 r.
  Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 4/10, 5, 6/1, 106 położyonych w obrębie miejscowości Osipy Zakrzewizna oraz 150, 143/1 30/3 położonych w obrębie miejscowości Michałki.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 20. Przebudowa ulicy Konopnickiej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej

  22 sierpnia 2019 r.
  Inwestor: Gmina Ciechanowiec
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie przebudowy ulicy Konopnickiej wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 2331, 2578, 2636, 2635, 2701, 2789/1, 2588, 2581 położonych w Ciechanowcu.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 21. Budowa sieci wodociągowej

  2 października 2019 r.
  Inwestor: Gmina Klukowo
  Opis inwestycji:
  Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 274, 155 obręb Kapłań, działka nr ewid. 1 i 2 obręb Klukowo, działka nr ewid. 374 i 315/2 obręb Łuniewo Wielkie gm. Klukowo.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 22. Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi

  6 listopada 2019 r.
  Inwestor: PSI Sp. z o.o.
  Opis inwestycji:
  Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi. Relacja: Radziszewo Stare- Łępice -Koce-Schby z wyłączeniem odcinak A-B, na działce /-ach/ o nr ewid. Burmistrz CiechanowcaOBRĘB RADZISZEWO STARE - działa nr 193, 196, 197, 198; OBRĘB KOBUSY- działki 59, OBRĘB ŁEMPICE - działki 375, 374/2, 193, 268, 143, 27; OBRĘB KOCE-SCHABY - działki 470, 428, 408, 429, 606 Zarząd Dróg Powiatowych OBRĘB RADZISZEWO STARE - działa nr 194/1 OBRĘB ŁEMPICE - działki 374/1.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 23. Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi

  6 listopada 2019 r.
  Inwestor: PSI Sp. z o.o.
  Opis inwestycji:
  Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi na terenie gminy Sokoły w relacji: granica gminy -Truskolasy, na działce /-ach/ o nr ewid.
  Wójt gminy Sokoły
  OBRĘB CZAJKI - działa nr 229
  OBRĘB STARE TRUSKOLASY - działka 51,
  Pismo 1.7230.5.2019
  ZDP Wysokie Mazowieckie
  2)OBRĘB STARE TRUSKOLASY - działka 25
  OBRĘB TRUSKOLASY - NIWISKO - działka 48;
  OBRĘB TRUSKOLASY - OLSZYNA - działka 330
  Decyzja nrST.470.11.2019
  Prywatni Właściciele - Umowa
  OBRĘB STARE TRUSKOLASY - działka 121,
  OBRĘB TRUSKOLASY - OLSZYNA - działka 144.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 24. Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi

  6 listopada 2019 r.
  Inwestor: PSI Sp. z o.o.
  Opis inwestycji:
  Budowa kanalizacji kablowej, linii napowietrznej wraz z przyłączami telekomunikacyjnymi. Relacja: Truskolasy - Krzyżewo, 

  na działce /-ach/ o nr ewid.
  Wójt gminy Sokoły
  Obręb Truskolasy - Lachy- działki nr 289, 291;
  Obręb Jabłonowo- działka nr 167
  Obręb Jabłonowo - Wypychy- działki nr 138, 128, 118;
  Obręb Krzyżewo- działka nr 102
  Decyzja nr 1.7230.39.2019 z dnia 01.10.2019 ZDP Wysokie Mazowieckie
  Obręb Truskolasy-Lachy-działki nr 290/1, 198/6, 198/8, 199/2,200/2,204/9 204/7 204/5 176/2 205/2 206/2, 207/2, 177/2, 208/2, 209/2, 212/2, 211/2, 181/2, 182/2, 214/2, 213/2, 240/2, 242/2, 243/2, 256/2, 120/2, 121/2, 119/2, 118/2; 
  Obręb Jabłonowo- działki nr 72/2, 71/2, 70/2, 69/2, 68/2, 46, 29/2, 65/2, 64/2, 36/2, 37/2, 38/2, 90/2, 62/2, 40/2, 41/2, 57/2, 43/2, 44/2, 52/2, 47/2,
  Obręb Jabłonowo - Wypychy- działki nr 137/2, 140/2, 141/2, 142/4, 143/2, 144/2, 136;
  Obręb Krzyżewo- działka nr 103
  Decyzja nr ST.470.44.2019 z dnia 18.06.2019
  PZDW Białystok
  Obręb Truskolasy - Niwisko- działka nr 209
  Obręb Truskolasy - Olszyna- działka nr 331
  Obręb Truskolasy - Lachy- działka nr 265
  Decyzja nr WUDiM.4301.236.2019 z dnia 07.010.2019
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 25. Przebudowa sieci wodociągowej DN 100

  8 listopada 2019 r.
  Inwestor: CLOVIN Spółka Akcyjna
  Opis inwestycji:
  Przebudowa sieci wodociągowej DN 100 na działkach o nr ewid. 133/25, 133/42, 168/2, 130/10, 132/5, 132/3, 121/3, 169/3, 77/1, 121/5 położynych ul. Zarzecze, 18-220 Czyżew obręb 0211 Czyżew Kościelny.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 26. Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej

  13 listopada 2019 r.
  Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
  Opis inwestycji:
  Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4 kV we wsi Chojane-- Stankowięta i Chojane-Sierocięta. Etap 2. Budowa po działkach nr: 52, 51/1, 51/4 - obręb Chojane-Sierocięta; 91 - obręb Chojane-Stankowięta.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 27. Budowa budynku mieszklanego jednorodzinnego.

  15 listopada 2019 r.
  Inwestor: Leszek Kostro
  Opis inwestycji:
  Budowa budynku mieszlanego jednorodzinnego na dziłkach o numerze 8,9 obręb Lubowicz Wielki, gmina Klukowo. 

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 28. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

  15 listopada 2019 r.
  Inwestor: "MASTER" Emil Borys Spółka jawna
  Opis inwestycji:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 1298/4, 1298/5, 1298/3, 1298/6, 1295/1, 1295/7, 1060 - obręb i gmina Wysokie Mazowieckie.  

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.


   

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Wyszyńska

Data wytworzenia: 2019-01-17

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2020-01-16

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2019-01-17