2018 rok

Zgłoszenia budowy w roku 2018

 1. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego

  5 luty 2018 r.
  Inwestor: Adam Gołaszewski
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 141 w obrębie 0012 Gołasze Puszcza gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 1. Budowa elektronergetycznej linii kablowej nN 0,4kV

  27 luty 2018 r.
  Inwestor: Gmina Ciechanowiec
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci-linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia drogowego w Ciechanowcu,ul. Ogrodowa w pasie drogi gminnej, działki nr ewid. 2452, 2453/2, odcinek BC.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 1. Budowa sieci wodociągowej

  5 marca 2018 r.
  Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 256, 312 położonych w obrębie miejscowości Święck Wielki - gmina Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 2. Budowa sieci wodociągowej

  5 marca 2018 r.
  Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 109/2, 113, 108/2 położonych w obrębie miejscowości Tybory- Wólka, gm. Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 1. Budowa sieci elektroenergetycznej

  8 marca 2018 r.
  Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV w Szepietowie przy ul. Kolejowej na działkach o nr ewid. 28/18, 28/17, 28/15, 28/14, 26/3, 390/10, 26/4. Rozbiórka elektroenergetycznej linni napowietrznej nN 0,4kV w Szepietowie przy ul. Kolejowej na działkach o nr ewid. 28/18, 26,4.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 2.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej

  22 marca 2018 r.
  Inwestor: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągoej w ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i w ul. Kapitana Kazimierza Kamieńskiego w Wysokiem Mazowieckiem, na działkach o nr ewid.: ul. Przechodnia dz. nr 1060, ul. Ogrodowa dz. nr 514, ul. Kpt. Kazimierza Kamieńskiego dz. nr 2420, ul. R. Witolda Pileckiego dz. nr 510/3, 509/3, 508/3, 2421 w Wysokiem Mazowieckiem.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 3. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

   28 marca 2018 r.
  Inwestor: Eugeniusz Wojno
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, na działce o nr ewid. 467/2 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Kochanowskiego 15.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia
 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

  29 marca 2018 r.
  Inwestor: Gmina Sokoły
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach o nr ewid. 128, 40/12, 41/1, 41/2, 140 położonych w obrębie miejscowości Kruszewo-Głąby, gmina Sokoły.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia

 5. Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

   12 kwietnia 2018 r.
  Inwestor: Godlewski Mirosław
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie przebudowy, nadbudowy, rozbudowy budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Czyżewie przy ul. Cichej 13, na działkach o nr ewid. 75/4, 76/4 obręb Czyżew-Osada, gm. Czyżew.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 6. Budowa elektronergetycznej linii kablowej nN 0,4kV

  15 maja 2018 r.
  Inwestor: Miasto Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia drogowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Prusa i ul. Reymonta, na działkach o nr ewid. 2066, 2090 obręb miasta Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia
 7. Budowa elektronergetycznej linii kablowej nN 0,4kV

  15 maja 2018 r.
  Inwestor: Miasto Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia drogowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Przemysłowej, na działce o nr ewid. 2346 obręb miasta Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia
 8. Budowa elektronergetycznej linii kablowej nN 0,4kV

  15 maja 2018 r.
  Inwestor: Miasto Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia drogowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Popiełuszki, na działkach o nr ewid. 760/11, 759/2, 755/13, 752/2, 750/6 obręb miasta Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia

 9. Budowa elektronergetycznej linii kablowej nN 0,4kV

  15 maja 2018 r.
  Inwestor: Miasto Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia drogowego w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Miłosza, na działkach o nr ewid. 456/24, 459/6 obręb miasta Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 10. Budowa sieci wodociągowej

  9 lipca 2018 r.
  Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 104/1, 170, 195/8 położonych w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia, gmina Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej

  20 sierpnia 2018 r.
  Inwestor: Gmina Czyżew
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągoej w ul. Noriwda w Czyżewie, na działkach o nr ewid. 16/23, 17/12, 17/27 obręb Czyżew-Chrapki oraz działakach o nr ewid. 182/86, 184/10, 244/1 obreb Czyżew-Osada, gm. Czyżew.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 12. Budowa elektronergetycznych linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV

  13 września 2018 r.
  Inwestor: Gmina Sokoły
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznych linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia drogowego we wsi Rzące i Stare Racibory, na działkach nr ewid. 258 obręb Rzące i nr ewid. 175, 1, 113 obręb Stare Racibory.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 13. Budowa elektronergetycznej linii kablowej nN 0,4kV

  14 września 2018 r.
  Inwestor: Gmina Ciechanowiec
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia drogowego we wsi Kozarze gm. Ciechanowiec, na działkach o nr ewid. 1, 296 obręb Kozarze.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 14. Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

   21 września 2018 r.
  Inwestor: Hanna i Henryk Kolińscy
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce o nr ewid. 739/17 w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Staszica 35.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 15. Budowa elektronergetycznej linii kablowej nN 0,4kV

  17 października 2018 r.
  Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV we wsi Nowe Osipy gm. Wysokie Mazowieckie, na działkach o nr ewid. 95/2, 54, 55, 56, 98, 57, 58, 59, 60, 92, 61, 62/1, 62/2, 63/3, 63/4, 99, 63/5, 64  obręb Nowe Osipy, gm. Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.
 16. Budowa elektronergetycznych linii kablowej nN 0,4kV

  18 października 2018 r.
  Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Bitwy Warszawskiej, ul. Grunwaldzkiej, ul. Westerplatte, na działkach o nr ewid. 2422/134, 2422/118, 2422/122 obręb Wysokie Mazowieckie.

  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Suchowierski

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Agata Michałowska

Modyfikujący: Agata Michałowska

Data modyfikacji: 2018-11-15

Opublikował: Agata Michałowska

Data publikacji: 2018-03-09