2017 rok

    1. Budowa sieci kanalizacyjnej

7 lutego 2017 r.

Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej na działkach o nr ewid. 587, 592/3, 594/2 w obrębie miasta Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       2. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

8 lutego 2017 r.

Inwestor: Bogusław Ambroziak

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 9, 10 w obrębie miejscowości Wojny-Izdebnik, gm. Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       3. Budowa sieci wodociągowej

22 marca 2017 r.

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na rondzie w ciągu drogi powiatowej Nr 2052B na działkach o nr ewid. 17/19, 23/4, 43, 101/1, 101/3, 107/1, 125/1, 125/2 w obrębie miejscowości Kulesze Kościelne.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       4. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

24 marca 2017 r.

Inwestor: Tomasz Mojkowski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 106/7, 107/7 w obrębie miejscowości Czajki, gm. Sokoły.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       5. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

27 marca 2017 r.

Inwetor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie przebudowy ul. Trakt Suraski (rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej) na działce o nr ewid. 438 w obrębie miejscowości Wysokiem Mazowieckiem.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       6. Budowa sieci elektroenergetycznej

31 marca 2017 r.

Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Opin inwestycji: 

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV do celów oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 603/40, 603/39, 603/25, 603/27, 603/29, 603/31, 603/33, 603/35 w obrębie miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       7. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

21 kwietnia 2017 r.

Inwestor: Anna i Miorsław Żuryńscy

Opis inwestycji: 

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 68 w obrębie miejscowości Kapłań, gm. Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       8. Budowa sieci elektroenergetycznej

27 kwietnia 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 90/3, 86/2, 116/2, 65/2, 64/2, 115, 76/1, 75 w obrębie miejscowości Osipy-Wydziory Drugie, działce o nr ewid. 65/2 w obrębie miejscowości Osipy-Wydziory Pierwsze, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       9. Budowa sieci elektroenergetycznej

28 kwietnia 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 198/6, 141/3, 140, 139/1, 139/2 w obrębie miejscowości Osipy-Lepertowizna, działce o nr ewid. 1/1 w obrębie miejscowości Osipy-Zakrzewizna, działce o nr ewid. 166/4 w obrębie miejscowości Osipy-Kolonia, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

       10. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

4 maja 2017 r.

Inwestor: Stefan Brzozowski

OPis inwestycji:

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinego na działkach o nr ewid. 253/1, 150/12 w obrębie miejscowości Jabłoń Kościelna, gm. Nowe Piekuty.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

        11. Budowa sieci elektroenergetycznej

12 maja 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 191/1, 191/2 w obrębie miejscowości Stare Kostry, gm. Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

        12. Budowa sieci wodociągowej

17 maja 2017 r.

Inwestor: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 2422/122, 2422/134, 404/2, 289/34 w obrębie miejscowości Wysokie Mazowieckie, działce o nr ewid. 55/1 w obrębie miejscowości Zawrocie Nowiny, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

        13. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

23 maja 2017 r.

Inwetor: Hanna i Rafał Piętka

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 116 w obrębie miejscowości Stare Zalesie, gm. Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

         14. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

24 maja 2017 r.

Inwestor: Bożena i Mirosław Kruszewscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 32/3 w obrębie miejscowości Kłoski Młynowięta, gm. Kobylin-Borzymy.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

          15. Budowa sieci elektroenergetycznej

26 maja 2017 r.

Inwestor: Gmina Czyżew

Opis inwestycji: 

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia dorogowego na działce o nr ewid. 174 w obrębie miejscowości Czyżew.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

          16. Budowa sieci elektroenergetycznej

31 maja 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na działkach o nr ewid. 220, 86/17, 200/2, 200/1, 85 w obrębie miejscowości Sokoły.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

           17. Budowa sieci elektroenergetycznej

2 czerwca 2017 r.

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.

Opis inwestycji:

Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej i kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego na działkach o nr ewid. 120/4, 120/3 w obrębie miejscowości Krasowo Wólka, na działkach o nr ewid. 51, 13/1 w obrębie miejscowości Wierzbowizna, gm. Nowe Piekuty.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

          18. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

23 czerwca 2017 r.

Inwestor: Małgorzata i Leszek Wróblewscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego na działce o nr ewid. 26/8 w obrębie miejscowości Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

          19. Budowa sieci wodociągowej

4 września 2017 r.

Inwestor: Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 950, 47/4, 379, 374 w obrębie miejscowości Szepietowo, ul. Nowy Świat - Przemysłowa.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

         20. Budowa elektronergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV

5 września 2017 r.

Inwestor: Radosław Łuniewski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4kV na działkach o nr ewid. 154, 362 we wsi Krasowo Wielkie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

         21. Przebudowa drogi gminnej w Czyżewie (ul. Łąkowa) - budowa sieci kanalizacji deszczowej.

20 września 2017 r.

Inwestor: Gmina Czyżew

Opis inwestycji:

Zgłoszenie przebudowy drogi gminnej w Czyżewie (ul. Łąkowa) - budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu kanalizacji deszczowej do miejskiego rowu drogowego na działkach o nr ewid. gr. 637/41, 637/46, 638/50 w obrębie m. Czyżew-Osada.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

         22. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

17 listopada 2017 r.

Inwestor: Arkadiusz Żanowski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 17/18 położonej w Czyżewie (obręb ewid. Czyżew - Chrapki).

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

  23. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

22 listopada 2017 r.

Inwestor: Agnieszka Roszkowska

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie zagrodowej na działce o nr ewid. 222/4 położonej w m. Czarnowo- Biki (obręb ewidencyjny Czarnowo- Biki).   

  24. Budowa sieci wodociągowej

20 grudnia 2017 r.

Inwestor: Gmina Klukowo

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 453/1 i 372 w obrębie miejscowości Lubowicz Wielki oraz na działkach o nr ewid. 602/1, 602/2, 619, 601, 607/1 i 607/2 w obrębie miejscowości Gródek, gm. Klukowo.

   25. Budowa sieci wodociągowej

20 grudnia 2017 r.

Inwestor: Gmina Klukowo

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 16/1, 16/2 i 15 w obrębie miejscowości Trojanówek oraz na działce o nr ewid. 97 w obrębie miejscowości Lubowicz Wielki, gm. Klukowo.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Suchowierski

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2018-03-09

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2018-03-09