2016 rok

Zgłoszenia budowy w roku 2016

 1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  12 lutego 2016 r.
  Inwestor: Wyszyńska Ewelina
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornka na nieczystości ciekłe na działkach o nr ewid. 38/4, 38/5, 38/6, 38/7, położonych w miejscowości Czyżew - Złote Jabłko.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 2. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  11 marca 2016 r.
  Inwestor: Karol Terlikowski
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 2864, położonej w miejscowości Ciechanowiec.
  W dniu 8 kwietnia 2016 r. Starosta Wysokomazowiecki wniósł sprzeciw w drodze decyzji do przedmiotowego zgłoszenia.

 3. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  8 kwietnia 2016 r.
  Inwestor: Magdalena i Michał Wojno
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. 6, położonej w miejscowości Brzóski Brzezińskie, gm. Wysokie Mazowiekcie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 4. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  6 czerwca 2016 r.
  Inwestor: Robert Marek Uszyński
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem użytkowym oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. 211/4, położonej w miejscowości Nowodwory, gm. Ciechanowiec.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 5. Budowa sieci kanalizacyjnej

  10 czerwca 2016 r.
  Inwestor: Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ewid. 583, 584, 585, 594/2, położonych w miejscowości Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 6. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  16 czerwca 2016 r.
  Inwestor: Marta i Mariusz Żochowscy
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystosci ciekłe na działce o nr ewid. 27/9, położonej w miejscowości Nowe Piekuty.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 7. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  15 lipca 2016 r.
  Inwestor: Paweł Markowski
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. 27/12, położonej w miejscowości Nowe Piekuty.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgloszenia.

 8. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  8 sierpnia 2016 r.
  Inwestor: Jadwiga Komar
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 130 w obrębie miejscowości Wnory Wandy, gm. Kobylin-Borzymy.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 9. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  10 sierpnia 2016 r.
  Inwestor: Krystyna i Jarosław Tarasiewicz
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 54/1 w obrębie miejscowości Michałki, gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 10. Budowa sieci elektroenergetycznej

  30 września 2016 r.
  Inwestor: Gmina Ciechanowiec
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-023kV oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 171/1, 171/2, 171/3 w obrębie miejscowości Bujenka, gm. Ciechanowiec.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 11. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  3 października 2016 r.
  Inwestor: Tadeusz Dworakowski
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 48/5 w obrębie miejscowości Dworaki Staśki, gm. Sokoły.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 12. Budowa sieci elektroenergetycznej

  3 października 2016 r.
  Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-023kV oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 87/9, 150 w obrębie miejscowości Kalinowo Czosnowo, gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 13. Budowa sieci elektroenergetycznej

  3 października 2016 r.
  Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:

  Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-023kV oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 162 w obrębie miejscowości Osipy Lepertowizna, gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 14. Budowa sieci elektroenergetycznej

  11 października 2016 r.
  Inwestor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy linii napowietrznej nN-023kV oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 74/1, 74/2, 134, 73/4, 73/6, 72/8 w obrębie miejscowości Brzóski Brzezińskie, gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 15. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

  18 października 2016 r.
  Inwestor: Wojciech Dołęgowski
  Opis inwestycji:

  Zgłoszenie rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 535/2 w obrębie miejscowości Dąbrowa Kaski, gm. Szepietowo.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 16. Budowa sieci elektroenergetycznej

  3 listopada 2016 r.
  Inwestor: Gmina Nowe Piekuty
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV do celów oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 146/2 w obrębie miejscowości Nowe Piekuty.
  Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

 17. Budowa sieci elektroenergetycznej

  8 listopada 2016 r.
  Inwestor: Gmina Sokoły
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetleniowej nN-0,23kV na terenie placu targowego na działce o nr ewid. 45/1 w Sokołach.
  Inwestor wycofał przedmiotowe zgłoszenie.

 18. Budowa sieci elektroenergetycznej

  14 listopada 2016 r.
  Inwetor: Gmina Wysokie Mazowieckie
  Opis inwestycji:
  Zgłoszenie budowy linii kablowej oświetleniowej nN-0,23kV na działce o nr ewid. 130 w obrębie miejscowości Tybory Olszewo, gm. Wysokie Mazowieckie.
  Starosta Wysokomazowiecki wniósł sprzeciw do przedmiotowego zgłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Suchowierski

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2018-03-12

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2018-03-09