2015 rok

  1. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego typowego "Willa Weronika"

8 lipca 2015r.

Inwestor: Wojciech Jadczak

Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 309,310,311, położonych w miejscowości Czyżew (obręb Czyżew-Osada) przy ul. Sybiraków.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

  1. Budowa sieci wodociągowej

9 lipca 2015r.

Inwestor: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania z siedzibą w Szepietowie

Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach o nr ewid. 218/2, 428/1, 221/2, 221/3, 222/3, 222/4 położonych w miejscowości Dąbrowa Gogole oraz działkach o nr ewid. 2/3, 2/5, 2/7, 2/8, 8/2, 9/2 w miejscowości Dąbrowa Zabłotne.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     3.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

21 lipca 2015 r.

Inwestor: Iwona i Łukasz Choińscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 1994/8, położonej w miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     4.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

31 lipca 2015 r.

Inwestor: Mariusz Stypułkowski

Opis inwestycji:
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 26, położonej w miejscowości Perki Lachy, gm. Sokoły.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     5.  Nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

5 sierpnia 2015 r.

Inwestor: Janusz Fatyga

Opis inwestycji:

Zgłoszenie nadbudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 166/1, położonej w miejscowości Osipy Kolonia, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     6.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

10 sierpnia 2015 r.

Inwestor: Anna i Michał Pieńkowscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działkach o nr ewid. 47/11 i 47/14, położonych w miejscowości Ospiy Zakrzewizna, gm. Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     7.  Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

11 września 2015 r.

Inwestor: Przemysław Kulesza

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działce o nr ewid. 2368, położonej w miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     8. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

14 października 2015 r.

Inwestor: Agnieszka i Michał Kostrowscy

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce o nr ewid. 307/17, położonej w miejscowości Szepietowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     9. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

9 listopada 2015 r.

Inwestor: Maciej Łuniewski

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika na nieczystości ciekłe na działkach o nr ewid. 9/2, 9/5, położonych w miejscowości Kozarze.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

     10. Budowa sieci elektroenergetycznej

20 listopada 2015 r.

Inwestor: Gmina Klukowo

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii kablowej nN oświetlenia placu parku na działkach o nr ewid. 197/1, 525, położonych w miejscowości Klukowo.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

      11. Budowa sieci elektroenergetycznej

23 listopada 2015 r.

Inwestor: Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Opis inwestycji:

Zgłoszenie budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV do oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 1747, 1684, położonych w miejscowości Wysokie Mazowieckie.

Starosta Wysokomazowiecki nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Suchowierski

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2018-03-09

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2018-03-09