Raport o stanie powiatu wysokomazowieckiego za rok 2018

Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której przyjmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Debata  nad Raportem o stanie Powiatu Wysokomazowieckiego za 2018 rok będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiegow dniu 27 maja 2019 r. zgodnie z programem sesji.

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Zgłoszenia należy dokonać  w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A kancelaria ogólna -  pokój nr 6.  Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać glos w debacie wynosi 15.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Wyszyńska

Data wytworzenia: 2019-05-15

Wprowadzający: Mariusz Ostrowski

Modyfikujący: Mariusz Ostrowski

Data modyfikacji: 2019-05-15

Opublikował: Mariusz Ostrowski

Data publikacji: 2019-05-15