Zbiór aktów prawa miejscowego VI kadencji

Załączniki do treści

 • Uchwała Nr II-11-2018.pdf (PDF, 771,48 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr III-19-2018.pdf (PDF, 5,17 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

 • Uchwała Nr III-20-2018.pdf (PDF, 13,21 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr III-21-2018.pdf (PDF, 1,76 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 • Uchwała Nr IV-33-2019.pdf (PDF, 344,12 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • Uchwała Nr IV-34-2019.pdf (PDF, 715,7 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr VII-65-2019.pdf (PDF, 310,95 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie motorowym na terenie powiatu wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr VIII-67-2019.pdf (PDF, 1,71 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2019 rok

 • Uchwała Nr VIII-68-2019.pdf (PDF, 1,81 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, od dnia 1 września 2019 roku

 • Uchwała Nr IX-75-2019.pdf (PDF, 2,78 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 • Uchwała Nr IX-76-2019.pdf (PDF, 364,79 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr IX-83-2019.pdf (PDF, 642,19 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr X-92-2019.pdf (PDF, 5,66 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku

 • Uchwała Nr XII-98-2019.pdf (PDF, 1,91 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2020 rok

 • Uchwała Nr XII-99-2019.pdf (PDF, 3,07 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu wysokomazowieckiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

 • Uchwała Nr XII-117-2019.pdf (PDF, 349,6 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XIII-120-2019.pdf (PDF, 1,15 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XIII-121-2019.pdf (PDF, 472,47 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

 • Uchwała Nr XIV-132-2020.pdf (PDF, 362,87 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 4 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2020 rok

 • Uchwała Nr XIV-133-2020.pdf (PDF, 756,84 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • Uchwała Nr XIV-139-2020.pdf (PDF, 892,35 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XIX-172-2020.pdf (PDF, 301,93 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 października 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XIX-173-2020.pdf (PDF, 283,17 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/80/2008 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych i określenia wysokości opłat za posiłki

 • Uchwała Nr XIX-174-2020.pdf (PDF, 481 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr XIX-175-2020.pdf (PDF, 5,34 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

 • Uchwała Nr XV-140-2020.pdf (PDF, 14,16 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XV-142-2020.pdf (PDF, 14,15 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Ciechanowcu

 • Uchwała Nr XV-144-2020.pdf (PDF, 274,48 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XVIII-169-2020.pdf (PDF, 2,31 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, od dnia 1 września 2020 roku

 • Uchwała Nr XX-183-2020.pdf (PDF, 1,88 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2021 rok

 • Uchwała Nr XXI-188-2021.pdf (PDF, 745,51 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli

 • Uchwała Nr XXI-190-2021.pdf (PDF, 1,11 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego na 2021 rok

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulińska

Data wytworzenia: 2018-11-21

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2021-02-22

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2018-11-21