Załączniki do treści

 • Uchwała Nr III-16-2015 (DOCX, 2,07 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr III-17-2015 (DOCX, 1,52 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr IV-27-2015 (DOCX, 25,4 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad używania herbu i flagi Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr IV-28-2015 (DOCX, 470,42 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 19 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr IX-69-2015.docx (DOCX, 22,55 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 października 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr VI-48-2015 (DOCX, 22,14 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 maja 205 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr VI-51-2015 (DOCX, 43,73 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr X-83-2015.docx (DOCX, 28,64 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • Uchwała Nr X-84-2015.docx (DOCX, 26,55 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XI-90-2015.docx (DOCX, 22,52 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XII_97_2016 (DOC, 40,5 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych Nr 2104B i 2107B

 • Uchwała Nr XV-134-2016.docx (DOCX, 21,96 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Jednostek Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XVI-139-2016.docx (DOCX, 26,95 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 sierpnia 2016 r. sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XVI-140-2016.docx (DOCX, 22,72 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr XVII-158-2016.docx (DOCX, 1,52 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 4 września 2016 r. w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XVIII-161-2016.docx (DOCX, 25,03 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XX-168-2016.pdf (PDF, 431,15 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXI-186-2017.pdf (PDF, 777,89 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXII-192-2017.pdf (PDF, 522,89 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXIII-208-2017.pdf (PDF, 1,85 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym ustawą – Prawo oświatowe

 • Uchwała Nr XXIV-214-2017.pdf (PDF, 4,36 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem

 • Uchwała Nr XXIV-217-2017.docx (DOCX, 21,54 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu powiatu wysokomazowieckiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych

 • Uchwała Nr XXIX-258-2018.pdf (PDF, 282,73 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • Uchwała Nr XXIX-259-2018.pdf (PDF, 758,75 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXVII-247-2017.pdf (PDF, 671,42 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów spowodowanych wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu

 • Uchwała Nr XXVIII-248-2017.pdf (PDF, 883,85 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

 • Uchwała Nr XXXI-275-2018.pdf (PDF, 333,44 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 maja 2012 roku

 • Uchwała Nr XXXI-276-2018.pdf (PDF, 667,69 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXXI-277-2018.pdf (PDF, 690,24 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXXII-284-2018.pdf (PDF, 8,66 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok

 • Uchwała Nr XXXV-298-2018.pdf (PDF, 5,4 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

 • Uchwała Nr XXXV-298-2018.pdf (PDF, 5,4 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy powiatu wysokomazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku

 • Uchwała Nr XXXV-299-2018.pdf (PDF, 13,32 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XXXV-299-2018.pdf (PDF, 13,32 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wysokomazowieckiego

 • Uchwała Nr XXXV-300-2018.pdf (PDF, 1,75 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 • Uchwała Nr XXXV-300-2018.pdf (PDF, 1,75 MB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty

 • Uchwała Nr XXXV-301-2018.pdf (PDF, 390,14 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

 • Uchwała Nr XXXV-301-2018.pdf (PDF, 390,14 KB) Podgląd załącznika

  z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na rok 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wysokomazowiecki

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Brulinska Wydział Organizacyjny

Data wytworzenia: 2018-04-06

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Data wprowadzenia: 2015-02-02

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2015-02-02