ZAWIADOMIENIE RR.6341.2.2017.

Tytuł ZAWIADOMIENIE RR.6341.2.2017.
Data wydania 2017-01-23

Wysokie Mazowieckie, 23.01.2017.

RR.6341.2.2017

 ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), Starosta Wysokomazowiecki informuje, że na wniosek Burmistrza Czyżewa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Gminie Czyżew pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, tj. wykonanie wylotu betonowego na działce nr 1650 obręb Rosochate Kościelne, gm. Czyżew, służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych z boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w miejscowości Rosochate Kościelne oraz wprowadzanie projektowanym wylotem kanalizacyjnym wód opadowych i roztopowych do rzeki Brok w km 63+940 jej biegu.

Jednocześnie zawiadamiam, że w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie toczącego się postępowania w pokoju nr 46 w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Ludowej 15A, od poniedziałku do piątku w godz. 8ºº-15³º,
tel. 86 477 02 00 w. 49.

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Emila Sokołowska Wydział RR

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2017-01-23

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2017-01-23