OBWIESZCZENIE BI.6740.3.9.2016

Tytuł OBWIESZCZENIE BI.6740.3.9.2016
Data wydania 2016-12-12

Wysokie Mazowieckie, 12 grudnia 2016 r.

BI.6740.3.9.2016

Obwieszczenie Starosty Wysokomazowieckiego

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) informuję, iż Starosta Wysokomazowiecki wydał na wniosek Wójta Gminy Klukowo – właściwego zarządcy drogi, decyzję Nr 10/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. znak: BI.6740.3.9.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108068B w lok. 0+000 – 0+875 Wyszonki Kościelne – Wyszonki-Nagórki, gm. Klukowo oraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:

     •     wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

     •     wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,

     •     wykonanie zjazdów do posesji,

     •     budowę przepustów na zjazdach gospodarczych i pod koroną drogi,

   •     wykonanie oznakowania pionowego,

     •     wycinkę drzew.

 

Zadanie realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • Jednostka ewidencyjna Klukowo,

139/1, 139/2, 136/1, 137, 138, 78, 89, 92, 93, 88, 135, 69, 68, 67, 66/2, 66/1, 65, 64, 63, 62, 134/2, 134/1, 133, 132/2, 132/1, 131, 130, 58, 59, 94, 91, 90, 140, 57, 128, 129, 136/2 – obręb Wyszonki-Nagórki,

 

Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej o nr:

 • Jednostka ewidencyjna Klukowo,

139/1, 139/2, 136/1, 137, 136/2, 138, 140 – obręb Wyszonki-Nagórki,

 

Działki ulegające podziałowi o nr:

 • Jednostka ewidencyjna Klukowo,

57, 90, 91, 58, 59, 92, 62, 63, 64, 66/2, 88, 135, 65, 78, 66/1, 68, 134/2, 67, 69, 93, 89, 128, 129, 130, 131, 133, 132/1, 132/2, 134/1 – obręb Wyszonki-Nagórki,

 

 • obręb nr 0031 Wyszonki-Nagórki
 1. działka nr 57 o powierzchni 0,1130 ha, dzielona na działki:

-        57/1 o powierzchni 0,0012 ha – przeznaczona pod drogę

-        57/2 o powierzchni 0,1118 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 90 o powierzchni 0,0530 ha, dzielona na działki:

-        90/1 o powierzchni 0,0022 ha – przeznaczona pod drogę

-        90/2 o powierzchni 0,0508 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 91 o powierzchni 0,0420 ha, dzielona na działki:

-        91/1 o powierzchni 0,0018 ha – przeznaczona pod drogę

-        91/2 o powierzchni 0,0402 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 58 o powierzchni 0,2270 ha, dzielona na działki:

-        58/1 o powierzchni 0,0019 ha – przeznaczona pod drogę

-        58/2 o powierzchni 0,2251 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 59 o powierzchni 0,1240 ha, dzielona na działki:

-        59/1 o powierzchni 0,0023 ha – przeznaczona pod drogę

-        59/2 o powierzchni 0,1217 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 92 o powierzchni 1,2270 ha, dzielona na działki:

-        92/1 o powierzchni 0,0701 ha – przeznaczona pod drogę

-        92/2 o powierzchni 1,1569 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 62 o powierzchni 1,9320 ha, dzielona na działki:

-        62/1 o powierzchni 0,0186 ha – przeznaczona pod drogę

-        62/2 o powierzchni 1,9134 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 63 o powierzchni 0,7140 ha, dzielona na działki:

-        63/1 o powierzchni 0,0076 ha – przeznaczona pod drogę

-        63/2 o powierzchni 0,7064 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 64 o powierzchni 0,3990 ha, dzielona na działki:

-        64/1 o powierzchni 0,0089 ha – przeznaczona pod drogę

-        64/2 o powierzchni 0,3901 ha – w dotychczasowym władaniu,

 10. działka nr 66/2 o powierzchni 0,0640 ha, dzielona na działki:

-        66/5 o powierzchni 0,0010 ha – przeznaczona pod drogę

-        66/6 o powierzchni 0,0630 ha – w dotychczasowym władaniu,

 11. działka nr 88 o powierzchni 0,8360 ha, dzielona na działki:

-        88/1 o powierzchni 0,0887 ha – przeznaczona pod drogę

-        88/2 o powierzchni 0,7473 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

12. działka nr 135 o powierzchni 0,1810 ha, dzielona na działki:

-        135/1 o powierzchni 0,0066 ha – przeznaczona pod drogę

-        135/2 o powierzchni 0,1744 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

13. działka nr 65 o powierzchni 0,7360 ha, dzielona na działki:

-        65/1 o powierzchni 0,0149 ha – przeznaczona pod drogę

-        65/2 o powierzchni 0,7211 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

14. działka nr 78 o powierzchni 1,1200 ha, dzielona na działki:

-        78/1 o powierzchni 0,0087 ha – przeznaczona pod drogę

-        78/2 o powierzchni 1,1113 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

15. działka nr 66/1 o powierzchni 0,0620 ha, dzielona na działki:

-        66/3 o powierzchni 0,0009 ha – przeznaczona pod drogę

-        66/4 o powierzchni 0,0611 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

16. działka nr 68 o powierzchni 0,4900 ha, dzielona na działki:

-        68/1 o powierzchni 0,0047 ha – przeznaczona pod drogę

-        68/2 o powierzchni 0,4853 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

17. działka nr 134/2 o powierzchni 0,2130 ha, dzielona na działki:

-        134/5 o powierzchni 0,0030 ha – przeznaczona pod drogę

-        134/6 o powierzchni 0,2100 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

18. działka nr 67 o powierzchni 0,6150 ha, dzielona na działki:

-        67/1 o powierzchni 0,0105 ha – przeznaczona pod drogę

-        67/2 o powierzchni 0,6045 ha – w dotychczasowym władaniu,

19. działka nr 69 o powierzchni 1,6760 ha, dzielona na działki:

-        69/1 o powierzchni 0,0022 ha – przeznaczona pod drogę

-        69/2 o powierzchni 1,6738 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

20. działka nr 93 o powierzchni 1,8240 ha, dzielona na działki:

-        93/1 o powierzchni 0,0950 ha – przeznaczona pod drogę

-        93/2 o powierzchni 1,7290 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

21. działka nr 89 o powierzchni 0,4420 ha, dzielona na działki:

-        89/1 o powierzchni 0,0600 ha – przeznaczona pod drogę

-        89/2 o powierzchni 0,3820 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

22. działka nr 128 o powierzchni 0,2750 ha, dzielona na działki:

-        128/1 o powierzchni 0,0037 ha – przeznaczona pod drogę

-        128/2 o powierzchni 0,2713 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

23. działka nr 129 o powierzchni 0,1430 ha, dzielona na działki:

-        129/1 o powierzchni 0,0020 ha – przeznaczona pod drogę

-        129/2 o powierzchni 0,1410 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

24. działka nr 130 o powierzchni 0,1950 ha, dzielona na działki:

-        130/1 o powierzchni 0,0018 ha – przeznaczona pod drogę

-        130/2 o powierzchni 0,1932 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

25. działka nr 131 o powierzchni 0,5600 ha, dzielona na działki:

-        131/1 o powierzchni 0,0087 ha – przeznaczona pod drogę

-        131/2 o powierzchni 0,5513 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

26. działka nr 133 o powierzchni 0,3520 ha, dzielona na działki:

-        133/1 o powierzchni 0,0147 ha – przeznaczona pod drogę

-        133/2 o powierzchni 0,3373 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

27. działka nr 132/1 o powierzchni 0,4280 ha, dzielona na działki:

-        132/3 o powierzchni 0,0034 ha – przeznaczona pod drogę

-        132/4 o powierzchni 0,0010 ha – przeznaczona pod drogę

-        132/5 o powierzchni 0,4236 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

28. działka nr 132/2 o powierzchni 0,0350 ha, dzielona na działki:

-        132/6 o powierzchni 0,0046 ha – przeznaczona pod drogę

-        132/7 o powierzchni 0,0304 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

29. działka nr 134/1 o powierzchni 0,1810 ha, dzielona na działki:

-        134/3 o powierzchni 0,0127 ha – przeznaczona pod drogę

-        134/4 o powierzchni 0,1683 ha – w dotychczasowym władaniu.

           

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym, Wydziale Budownictwa i Inwestycji, ul. Ludowa 15A w Wysokiem Mazowieckiem, pok. nr 33 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1)      doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

-        wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Suchowierski BI

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2016-12-14

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2016-12-14