OBWIESZCZENIE BI.6740.3.8.2016

Tytuł OBWIESZCZENIE BI.6740.3.8.2016
Data wydania 2016-12-12

Wysokie Mazowieckie, 12.12.2016 r.

BI.6740.3.8.2016

Obwieszczenie  Starosty Wysokomazowieckiego

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) informuję, iż Starosta Wysokomazowiecki wydał na wniosek Wójta Gminy Klukowo – właściwego zarządcy drogi, decyzję Nr 9/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. znak: BI.6740.3.8.2016 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108068B w lok. 0+000 – 0+659 Wyszonki Kościelne – Wyszonki-Nagórki, gm. Klukowo oraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości i wycinką drzew.

 

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej,
 • wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
 • wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na zatoce autobusowej,
 • ustawienie krawężników betonowych,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjazdach i na chodnikach,
 • budowę przepustów na zjazdach gospodarczych i pod koroną drogi,
 • wykonanie oznakowania pionowego,
 • wycinkę drzew.

 

Inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:

 • Jednostka ewidencyjna Klukowo,

101, 97, 100, 99, 98 – obręb Wyszonki-Włosty,

1/2, 695, 697, 66, 67, 68, 69, 1/1 – obręb Wyszonki-Błonie,

139/1, 144, 79, 97, 94 – obręb Wyszonki-Nagórki,

 

Działki stanowiące pas drogowy drogi gminnej o nr:

 • Jednostka ewidencyjna Klukowo,

101, 100 – obręb Wyszonki-Włosty,

695, 697 – obręb Wyszonki-Błonie,

139/1, 144 – obręb Wyszonki-Nagórki,

 

Działki ulegające podziałowi o nr:

 • Jednostka ewidencyjna Klukowo,

97, 98, 99 – obręb Wyszonki-Włosty,

1/1, 1/2, 66, 67, 68, 69 – obręb Wyszonki-Błonie,

79, 94, 97 – obręb Wyszonki-Nagórki,

 

 • obręb nr 0032 Wyszonki-Włosty
 1. działka nr 97 o powierzchni 1,1990 ha, dzielona na działki:

-        97/1 o powierzchni 0,0182 ha – przeznaczona pod drogę

-        97/2 o powierzchni 1,1808 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 98 o powierzchni 1,1300 ha, dzielona na działki:

-        98/1 o powierzchni 0,1123 ha – przeznaczona pod drogę

-        98/2 o powierzchni 1,0177 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 99 o powierzchni 1,1630 ha, dzielona na działki:

-        99/1 o powierzchni 0,0947 ha – przeznaczona pod drogę

-        99/2 o powierzchni 1,0683 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 • obręb nr 0028 Wyszonki-Błonie
 1. działka nr 1/1 o powierzchni 0,1840 ha, dzielona na działki:

-        1/3 o powierzchni 0,0088 ha – przeznaczona pod drogę

-        1/4 o powierzchni 0,1752 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 1/2 o powierzchni 0,4030 ha, dzielona na działki:

-        1/5 o powierzchni 0,0143 ha – przeznaczona pod drogę

-        1/6 o powierzchni 0,3887 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 66 o powierzchni 1,0080 ha, dzielona na działki:

-        66/1 o powierzchni 0,0363 ha – przeznaczona pod drogę

-        66/2 o powierzchni 0,9717 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 67 o powierzchni 0,5410 ha, dzielona na działki:

-        67/1 o powierzchni 0,0244 ha – przeznaczona pod drogę

-        67/2 o powierzchni 0,5166 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 68 o powierzchni 0,2920 ha, dzielona na działki:

-        68/1 o powierzchni 0,0156 ha – przeznaczona pod drogę

-        68/2 o powierzchni 0,2764 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 69 o powierzchni 0,1570 ha, dzielona na działki:

-        69/1 o powierzchni 0,0088 ha – przeznaczona pod drogę

-        69/2 o powierzchni 0,1482 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 • obręb nr 0031 Wyszonki-Nagórki
 1. działka nr 79 o powierzchni 2,5530 ha, dzielona na działki:

-        79/1 o powierzchni 0,1159 ha – przeznaczona pod drogę

-        79/2 o powierzchni 2,4371 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 94 o powierzchni 2,6460 ha, dzielona na działki:

-        94/1 o powierzchni 0,0168 ha – przeznaczona pod drogę

-        94/2 o powierzchni 2,6292 ha – w dotychczasowym władaniu,

 

 1. działka nr 97 o powierzchni 2,4470 ha, dzielona na działki:

-        97/1 o powierzchni 0,0137 ha – przeznaczona pod drogę

-        97/2 o powierzchni 2,4333 ha – w dotychczasowym władaniu.

 

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym, Wydziale Budownictwa
i Inwestycji, ul. Ludowa 15A w Wysokiem Mazowieckiem, pok. nr 33 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1)      doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

-        wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Suchowierski BI

Wprowadzający: Joanna Brulińska

Modyfikujący: Joanna Brulińska

Data modyfikacji: 2016-12-14

Opublikował: Joanna Brulińska

Data publikacji: 2016-12-14