GN.683.4.3.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Tytuł GN.683.4.3.2020 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania
Data wydania 2020-08-24

Starosta Wysokomazowiecki - stosownie do art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 1474), art. 118 a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie ewidencyjnym Piszczaty - Kończany, gm. Kobylin - Borzymy, oznaczoną jako działka nr 35/2 o pow. 0,1288 ha, zgodnie z decyzją Starosty Wysokomazowieckiego znak BI.6740.3.8.2019 Nr 2/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej stanowiącego zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty Kończany, Wnory - Wandy i stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00” wraz z zatwierdzeniem podziału nieruchomości.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Jabłoński

Data wytworzenia: 2020-09-03

Wprowadzający: Piotr Jabłoński

Modyfikujący: Piotr Jabłoński

Data modyfikacji: 2020-09-03

Opublikował: Piotr Jabłoński

Data publikacji: 2020-09-03